eLearning Ο.Π.Α. - Μέλη ΔΕΠ - Διδάσκοντες e-learning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 1. Μέλη ΔΕΠ ΟΠΑ
 2. Μέλη ΕΔΙΠ ΟΠΑ
 3. Άλλοι Διδάσκοντες
ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΕΛΕΝΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Προγράμματα: Εταιρική Ηθική και Κοινωνική Υπευθυνότητα
Η Δρ. Ελένη Αποσπόρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το University of Connecticut, Storrs, CT, USA. Έχει θητεύσει ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο University of Miami, ΗΠΑ και Επιστημονική Συνεργάτιδα/Ερευνήτρια στο University of California, Berkeley, ΗΠΑ. Στο ΟΠΑ διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα όπως «Ψυχολογία / Κοινωνική Ψυχολογία», «Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα» και «Μεθοδολογία Έρευνας». Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Εταιρική Ηθική, την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία και τα Έμφυλα Zητήματα στο Χώρο Εργασίας. Η Δρ. Αποσπόρη έχει εκτενή κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά συνέδρια και συλλογικούς τόμους καθώς και εκτενή και σε βάθος ερευνητική εμπειρία μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή ερευνητικά έργα και συνεργασίες. Το δημοσιευμένο έργο της Δρ. Αποσπόρη έχει λάβει περισσότερες από 1.700 ετεροαναφορές (h-Index: 21). HΔρ. Αποσπόρη διαθέτει εκτενή κατάλογο συμμετοχής σε ερευνητικά έργα με χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς.
CV

ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προγράμματα: Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
Ο Παρασκευάς Αργουσλίδης είναι κάτοχος Πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς και Μεταπτυχιακού (MSc) και Διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD) στο Μάρκετινγκ, από το Πανεπιστήμιο Stirling του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταξύ άλλων μαθημάτων, διδάσκει θέματα που άπτονται των διεθνών εμπορικών όρων INCOTERMS και των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Για το διδακτικό του έργο, έχει λάβει βραβείο διδακτικής αριστείας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται και η εξαγωγική τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Σχετικές επιστημονικές του έρευνες έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί στα επιστημονικά περιοδικά Industrial Marketing Management, International Business Review και Journal of World Business. Τέλος, έχει κατά το παρελθόν εργαστεί σε τμήμα εξαγωγών Ελληνικής βιομηχανίας επεξεργασίας πλαστικών υλών.
CV

ΒΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
Η Μαρία Βακόλα είναι οργανωσιακή ψυχολόγος και εργάζεται ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο του Salford και το μεταπτυχιακό της από το UMIST της Μεγάλης Βρετανίας, όπου και εργάστηκε ως λέκτορας για κάποια χρόνια.
CV

ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Είμαι Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκα το 1965 στην Αθήνα. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν στα Μαθηματικά από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών). Ξεκίνησα μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Κολλέγιο St. Peter’s, απόφοιτος 1989). Το 1993 τελείωσα το διδακτορικό μου (D.Phil) στη Στατιστική από το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης. Μετά τη στρατιωτική μου θητεία (1993-1994) δίδαξα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994-1998). Το 1998 εκλέχθηκα ως Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και υπηρετώ έως σήμερα. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα βρίσκονται στη μοντελοποίηση και συμπερασματολογία επαναλαμβανόμενων μετρήσεων συνεχών και διακριτών μεταβλητών, πολυμεταβλητών επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με τη χρήση λανθανουσών μεταβλητών, ψευδο-πιθανοφανειών και δεδομένων κλινικών δοκιμών.
CV

ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΡΙΣ

ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΡΙΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προγράμματα: Αρχές προγραμματισμού με MATLAB
Ανάλυση Δεδομένων και Προγραμματισμός σε Python 3
Ο Πάρις Βασσάλος είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και των Επιστημονικών Υπολογισμών. Χρησιμοποιεί το πρόγραμμα MATLAB για την επίλυση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων και έχει διδάξει την χρήση του αλλά και –δωρεάν-­‐ κλώνων του, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.
CV

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

τ. Καθηγητής

Προγράμματα: Λογιστική για Δικηγόρους
Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έως το 2014 και Πρύτανης του Πανεπιστημίου αυτού επί 6 χρόνια. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου. Επίσης ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Σήμερα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). Έχει διδάξει μαθήματα Λογιστικής σε πολλά Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και έχει επιβλέψει σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει κάνει πολλές ανακοινώσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια.
CV

ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Προγράμματα: Λογιστική για Δικηγόρους
Ο Ορέστης Βλησμάς υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Προηγουμένως, είχε υπηρετήσει ως μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (2004-2019) με ειδίκευση στη Λογιστική στο ίδιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999) και κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ (2001) και Διδακτορικού στη Λογιστική (2009) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Οι διδακτορικές σπουδές του χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφία από το Ίδρυμα Ωνάσης.  Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο και σε επαγγελματικά σεμινάρια που διοργανώνονται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτική εμπειρία του εστιάζεται στα μαθήματα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Λογιστικής Κόστους και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στη λογιστική με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions - FASTER). Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα κριτών και έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως είναι: Management Accounting Research, Journal of Intellectual Capital, Global Business and Economics Review, VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems. Οι ερευνητικές δραστηριότητές του εστιάζονται στην επίδραση που έχουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και το νοητικό κεφάλαιο στα λογιστικά μεγέθη και την αποτίμηση των επιχειρήσεων.
CV

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ
Η Ελεάννα Γαλανάκη είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και εργάζεται ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό της από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το μεταπτυχιακό της (MSc in HRM) από το University of Newcastle upon Tyne της Μ. Βρετανίας και το Πτυχίο της από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, στην επίδραση των μάκρο-τάσεων στο HR, στις αμοιβές εργαζομένων, στην οργανωσιακή κουλτούρα, στις διαπολιτισμικές ικανότητες και στην επιχειρηματικότητα. Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του επιστημονικού της πεδίου (International Journal of Human Resource Management; Career Development International; New Technology, Work and Employment; International Journal of Manpower; Personnel Review; Leadership and Organization Development Journal; Transformations in Business & Economics, κ.α.), και σε συλλογικούς τόμους με το σύστημα των κριτών. Ανακοινώσεις της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων με το σύστημα των κριτών. Επίσης, έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά επαγγελματικά περιοδικά και είναι συν-συγγραφέας σε τρία βιβλία στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και έχει αναπτύξει πλήθος πανεπιστημιακών σημειώσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και μέλος του editorial board του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Human Resource Management και του Editorial Advisory Board του επιστημονικού περιοδικού Employee Relations. Πρόσφατα εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Academy of Management, όπου εκπροσωπεί την Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει διάφορα ερευνητικά και συμβουλευτικά έργα, κυρίως διεθνούς προσανατολισμού, στους χώρους της διοίκησης και οργανωσιακής συμπεριφοράς και έχει λειτουργήσει επανειλημμένως ως κριτής ερευνητικών έργων και επιχειρηματικών προτάσεων για διάφορους φορείς, τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς.
CV

 ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Προγράμματα: Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών στις Κεφαλαιαγορές
Ο Δημήτριος Γεωργούτσος είναι από το 2002 αναπληρωτής καθηγητής της Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στα Οικονομικά από το University of Essex, UK (1984-88), Master of Science (MSc) στα Οικονομικά με Εξειδίκευση στη Νομισματική Θεωρία και Πολιτική από το London School of Economics, UK, (1983-84) και Πτυχίο (BA) στις Οικονομικές Επιστήμες από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Αθηνών (1978-82).
Υπήρξε Οικονομολόγος στη Διεύθυνση Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος (1992-93), ειδικός Επιστήμονας (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (1991-92) και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1990-92). Υπήρξε πανεπιστημιακός βοηθός στο Trinity College, University of Cambridge (1987-88) και στο Πανεπιστήμιο του ESSEX, UK (1985-87).
CV

ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής

Προγράμματα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ο Δημήτριος Χ. Γκίκας είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Φλώριδας των Η.Π.Α. Πριν καταλάβει την παρούσα θέση, ήταν αναπληρωτής καθηγητής Λογιστικής στο Κολλέγιο Bernard M.Baruch του Πανεπιστημίου της Πόλης της Νέας Υόρκης. Δημοσιεύσεις του έχουν εμφανιστεί στα επιστημονικά περιοδικά: Accounting Review, Review of Accounting Studies, Contemporary Accounting Research, Accounting Organizations and Society, European Accounting Review, International Journal of Accounting, Asia-Pacific Journal of Accounting and Managerial Finance.
CV

ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ο Εμμανουήλ Δεδούλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές στη λογιστική στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992-1997). Έλαβε Master στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Department of Accounting and Finance στο University of Essex (1997-1998). Ολοκλήρωσε το Ph.D. του στη Λογιστική στο ίδιο Ίδρυμα (1998-2004).
CV

ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Προγράμματα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ο Ευθύμιος Δεμοιράκος είναι Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει λάβει Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Manchester Business School. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού του, παρακολούθησε μαθήματα στο University of Illinois at Urbana-Champaign ως ερευνητικός επισκέπτης. Επιπλέον, κατέχει Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
CV

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
Ο Σέργιος Δημητριάδης αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) το 1983. Στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Diplome d'Etudes Approfondies) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Institut d'Administration des Entreprises της Aix-en-Provence (Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III) στη Γαλλία, όπου ολοκλήρωσε και τις διδακτορικές σπουδές στο Μάρκετινγκ το 1991.
CV

ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Προγράμματα: Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Mαθαίνοντας τις πτυχές του eCommerce
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1980), Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (1981), και Διδακτορικό στην Προσομοίωση / Τεχνητή Νοημοσύνη από το London School of Economics - LSE (1985).
CV

ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΝΝΑ
Η Άννα Κ. Ζαρκάδα BSc (AUEB), MSc (UMIST), PhD (QUT) είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Μάρκετινγκ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει καθηγήτρια στο Queensland University of Technology και το Griffith University της Αυστραλίας και έχει διδάξει Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακή Ηθική, Επικοινωνία και Μεθοδολογία της Έρευνας στο University of Manchester και το Teesside Business School της Αγγλίας, το University of Abertay Dundee ης Σκωτίας, το University of Kentucky των ΗΠΑ, το National Research University Higher School of Economics της Ρωσίας και το Gaimusho Kenshujo (Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εξωτερικών) της Ιαπωνίας. Οι έρευνές της πάνω σε θέματα Μάρκετινγκ, Επιστήμης των Υπηρεσιών και Επιχειρησιακής Ηθικής, (με έμφαση στις αγορές της Αυστραλίας, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Ινδονησίας, Ρωσίας, Τουρκίας και Σιγκαπούρης) έχουν παρουσιαστεί σε πάνω από 70 επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχουν αναφερθεί σε πάνω από 500 εργασίες άλλων ερευνητών. Τέσσερεις από αυτές έχουν βραβευτεί από το Emerald Literati Network, το International Journal of Retail and Distribution Management, την Australia and New Zealand International Business Academy και την American Marketing Association. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών, προγραμμάτων συμβουλευτικής και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, την Αυστραλία και την Ιαπωνία.
CV

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Προγράμματα: Ιδρυση χρηματοδότηση και αναπτυξη νεοφυων επιχειρησεων
Ο Ελευθέριος Ζαχαριάς είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το University of Illinois. Εργάστηκε ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
CV

ΗΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προγράμματα: Επαγγελματική Διοίκηση Μάρκετινγκ
Ο Δρ. Κωστής Ήντουνας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα (PhD). Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τα επιστημονικά πεδία της τιμολόγησης, του μάρκετινγκ υπηρεσιών και μη κερδοσκoπικών οργανισμών και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως τα Industrial Marketing Management, Journal of Service Management, Journal of Business and Industrial Marketing, European Journal of Marketing, Journal of Services Marketing, Business Horizons, ενώ παράλληλα άλλες εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια όπως τα World Marketing Congress, American Marketing Association Conference, European Marketing Academy Conference, Academy of Marketing Conference. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή δύο ξενόγλωσσων και τριών ελληνικών βιβλίων.
CV

ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Ιωάννης Θάνος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. Διδάσκει σε προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών και σε προγράμματα executive MBA και MBA και MSc προγράμματα στα πανεπιστήμια Lancaster University(UK), Sheffield University(UK), University of Glasgow(UK), ΕΚΠΑ, École des Ponts Business School (Γαλλία). Έχει επανειλημμένα ψηφιστεί και βραβευτεί με αριστεία διδασκαλίας (2016, 2017 Best Teacher award Lancaster University, 2013, 2014, 2015, University of Glasgow Βest teacher award, 2018/2019, ΕΚΠΑ MBA teaching award). Ο Δρ. Θάνος είναι αναπληρωτής εκδότης (Associate Editor) του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού European Management Journal, Representative at Large του διεθνούς οργανισμού Strategic Management Society, Fellow του Higher Education Academy, UΚ και διατελεί στη συντακτική ομάδα (editorial board member) των έγκριτων επιστημονικών περιοδικών Journal of Knowledge Management και Frontiers in Psychology.. Το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον του εστιάζει στον εννοιολογικό χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων και των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Άρθρα του, στα αντικείμενα αυτά έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: British Journal of Management, Journal of World Business, International Small Business Journal, International Business Review, κτλ. To 2015 βραβεύτηκε με το βραβείο καλύτερου άρθρου (Emerald Literati best paper award) για τη δημοσίευση του στο περιοδικό Journal of Strategy and Management.
CV

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Προγράμματα: Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & Navision)
Ο Γιώργος Ιωάννου είναι Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής και Επιχειρησιακών Διαδικασιών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MBA International και Επικεφαλής του Κέντρου Επιχ. Διαδικασιών και Συστημάτων ERP στο Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης. Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Συστημάτων του Virginia Tech, όπου διεύθυνε το Manufacturing Systems Integration Laboratory. Έχει λάβει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και M.Sc./DIC σε Βιομηχανική Ρομποτική/Αυτοματισμούς Παραγωγής από το Imperial College, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Institute for Systems Research του Πανεπιστημίου του Maryland στο College Park, ΗΠΑ, από όπου και έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι επιστημονικές του αναζητήσεις επικεντρώνονται στην ανάλυση, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακών διαδικασιών και εφοδιαστικών αλυσίδων, συνδυάζοντας προηγμένες διαδικτυακές-υπολογιστικές τεχνολογίες με μοντέλα και μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από πολλαπλούς οργανισμούς και εταιρίες, από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες (Toshiba, Motorola, Siemens, Cyclon, Avin, SAS Institute, NSF, European Commission, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργεία Ανάπτυξης, Μεταφορών, Παιδείας, Εργασίας, κ.λπ.), ενώ οι δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε θέματα που εκτείνονται από τον χωροταξικό σχεδιασμό εργοστασίων μέχρι τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Έχει αναλάβει συμβουλευτική δράση για πολλές ιδιωτικές εταιρίες και δημόσιους φορείς, και ήταν υπεύθυνος executive εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους χώρους που πραγματεύεται επιστημονικά. Έχει τιμηθεί με πολλαπλά βραβεία υψηλής διδακτικής επίδοσης / αριστεία διδασκαλίας για τα μαθήματα που διδάσκει σε MBA προγράμματα, και από την Microsoft (Excellence in Education Award). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE), όπου έχει ηγηθεί και της Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης, και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Production Planning & Control. Τέλος, έχει υπηρετήσει ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και μέλος του Microsoft Educational Advisory Board.
CV

ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ
Ο Ηλίας Καπουτσής είναι Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Κατέχει διδακτορικό τίτλο (PhD) και Πτυχίο (BSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ΟΠΑ και μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Διοίκηση Πληροφοριακής Τεχνολογίας από το University of Manchester. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ηγεσία, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στην άσκηση κοινωνικής επιρροής στο χώρο εργασίας και στις διαπραγματεύσεις. Έρευνες του έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Management, the Journal of Organizational Behavior, the Journal of Vocational Behavior, the International Journal of Human Resource Management, the Journal of Management Education, μεταξύ άλλων. Συγκεντρωτικά, έχει δημοσιεύσει 40 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και συνέδρια. Είναι μέλος της εκδοτικής ομάδας (editorial team) στο περιοδικό Academy of Management Perspectives που εκδίδεται από την Ακαδημία του Μάνατζμεντ στις ΗΠΑ, Αναπληρωτής Εκδότης (associate editor) του Frontiers in Psychology: Organizational Psychology και Επισκέπτης Εκδότης (guest editor) στο European Management Journal. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε αρκετά ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα. Τα πιο πρόσφατα αφορούσαν τον αντίκτυπο του οργανωτικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και την υποκίνηση (ερευνητικό έργο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ») και τις πρακτικές στρατηγικού σχεδιασμού στο δημόσιο τομέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (UAE National Research Fund). Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων και εκπαιδευτής στελεχών για διάφορες Ελληνικές εταιρείες και πολυεθνικές όπως: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνικά Πετρέλαια, Αλουμίνιο της Ελλάδος, ΙΚΕΑ, Attica Bank, Pharmaserve-Lilly, GAP, Groupama, Schur Flexibles ABR, Lloyd’s Register, ΓΔΑΕΕ, και άλλες.
CV

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι Καθηγητής Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), στο οποίο εργάζεται από το 1999. Κατά την περίοδο 1996-1999 εργάστηκε ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διοίκηση Επιχειρήσεων, 1979-1983), έλαβε Master στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Λάνκαστερ (1991-1992) και Ph.D. στην Λογιστική από το Εδιμβούργο (1993-1996).
CV

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Προγράμματα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ο Νίκος Καραμπίνης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει Προπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διδακτορικό στη Λογιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Φορολογική Λογιστική, στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και στη χρησιμότητα της Διοικητικής Λογιστικής για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως το International Journal of Accounting, και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια. Έχει διδάξει σειρά μαθημάτων λογιστικής, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα, και έχει εργαστεί ως στέλεχος σε επιχείρηση για τη διαμόρφωση φορολογικού σχεδιασμού.
CV

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΨΩ

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΨΩ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Προγράμματα: Πιστοποιητικό Διοικητικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων
Η Καλυψώ Καραντινού είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Manchester με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και στη Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες και Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδασκαλία της επικεντρώνεται στο μάρκετινγκ υπηρεσιών και στη συμπεριφορά καταναλωτή. Έχει κερδίσει βραβεία ακαδημαϊκής αριστείας και υψηλής διδακτικής επίδοσης για τη διδασκαλία της σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει δώσει σειρά προσκεκλημένων διαλέξεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Αγγλία και την Κύπρο με μεγάλη επιτυχία. Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο της ανέρχεται σε 45 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και συνέδρια και έχει επίσης συμμετάσχει στη συγγραφή του βιβλίου Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (2015) και στη συγγραφή της Εγκυκλοπαίδειας του Μάνατζμεντ (Wiley Encyclopedia of Management, 2014 και Blackwell Encyclopedia of Management, 2005). Η κ. Καραντινού είναι επίσης μέλος του Editorial Board του ακαδημαϊκού περιοδικού Journal of Service Theory and Practice, έχει αναλάβει καθήκοντα ακαδημαϊκού αξιολογητή για πολλά έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει διατελέσει μέλος των επιτροπών αξιολόγησης για τα Marketing Excellence Awards και τα Made in Greece Awards του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ και της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και είναι από το 2013 η εκλεγμένη εκπρόσωπος της Ελλάδος στη Διοικούσα Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (EMAC).
CV

ΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Δημήτρης Καρλής είναι Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει λάβει πτυχίο Στατιστικής το 1992 από το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ και διδακτορικό τίτλο στη Στατιστική από το ίδιο Τμήμα το 1999.
CV

 ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ

ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ

Καθηγήτρια

Προγράμματα: Λογιστική για Δικηγόρους
Λογιστική Δημόσιου Τομέα
Η Σάνδρα Κοέν είναι Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει διδάξει επανειλημμένως τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα της Λογιστικής Δημόσιου Τομέα, της Λογιστικής Κόστους, της Διοικητικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Έχει ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες αναφορικά με τη λογιστική δημοσίου τομέα (EGPA PSG XII και CIGAR) και διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Ήταν Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΙΕΣΟΕΛ για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων των ορκωτών ελεγκτών (2014-2020). Υπήρξε για σειρά ετών μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα εργασίας της Εurostat για τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (EPSAS). Ήταν μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση του νέου σχεδίου λογαριασμών για τη Γενική Κυβέρνηση. Έχει υπάρξει βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και σε μια σειρά από εθνικά έργα για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Διαθέτει μεγάλη ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα λογιστικής αναμόρφωσης του δημοσίου τομέα και κοστολόγησης.
CV

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επίκουρος Καθηγητής

Προγράμματα: Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & Navision)
Ο Δρ Μανώλης Ν. Κρητικός είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Έγινε Διδάκτορας από το Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική του διατριβή χρηματοδοτήθηκε μερικά από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDAMBA (European Doctoral Program Association in Management and Business Administration) και πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Rotterdam. Έχει διδάξει Μαθηματικά, μαθήματα Υπολογιστών και Επιχειρησιακής Έρευνας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Υπήρξε σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Έχει γράψει βιβλίο Πληροφορικής και οι εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε σημαντικά ακαδημαϊκά επιστημονικά περιοδικά, όπως: OMEGA-the International Journal of Management Science, the International Journal of Production Economics, the Journal of the Operational Research Society, the International Transactions in Operational Research, the Applied economics, the Operational Research:An International Journal. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κ. Κρητικού είναι στην περιοχή της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης, στα Logistics, στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων, στις Ευρετικές και Μεταευρετικές Μεθόδους, τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, στα Μαθηματικά και στις καινοτόμες μεθόδους επίλυσης του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων.
CV

ΛΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προγράμματα: Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Mαθαίνοντας τις πτυχές του eCommerce
Ο Γεώργιος Λεκάκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2006), στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά (2005), ενώ είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Tampere University of Technology. Είναι μέλος του ερευνητικού κέντρου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1998, ενώ είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας IML (Intelligent Media Lab) του ELTRUN.
CV

ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Καθηγητής

Προγράμματα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ο Απόστολος Μπάλλας έλαβε το 1986 το πτυχίο του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στη συνέχεια το MSc in Accounting and Finance στη London School of Economics (LSE). Το 1991 έλαβε το διδακτορικό του στη London Business School (LBS). Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής ήταν η αποτίμηση επιχειρήσεων με τη χρήση λογιστικών δεδομένων. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε θέματα της αγοράς ελεγκτικών υπηρεσιών, ιστορίας της λογιστικής, χρηματοοικονομικής λογιστικής σε γνωστά διεθνή περιοδικά. Επιπλέον διατελεί κριτής ερευνητικών δοκιμίων σε αντίστοιχα περιοδικά. Ο κ. Μπάλλας έχει εργαστεί και ως σύμβουλος ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ενώ πρόσφατα ήταν μέλος της ομάδας έργου τεχνικής υποστήριξης για Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
CV

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
Ο Γεώργιος Μπάλτας είναι Καθηγητής του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ του πανεπιστημίου Warwick της Αγγλίας. Ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος του ιδίου Τμήματος.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν συμπεριφορά καταναλωτή, συμπεριφορική επιστήμη, λήψη αγοραστικών αποφάσεων, μοντέλα διακριτών επιλογών, διοίκηση επωνύμου προϊόντος, και προηγμένες μεθόδους έρευνας αγοράς και ατομικής συμπεριφοράς.
CV

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Master's σε Κοινωνιολογία (ΜΑ) από το Boston College και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το University of Massachusetts at Boston. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Διοικητική Επιστήμη / Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα διαχείρισης επιχειρησιακών αλλαγών, ανάπτυξης επιχειρησιακών στρατηγικών επικοινωνίας και ηγεσίας. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στο Employee Relations και στο Journal of European Industrial Training. Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, διδάσκοντας μαθήματα στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε επιχειρήσεις. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου και σε διαγνωστικές έρευνες κλίματος και ικανοποίησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις για ανάπτυξη διαδικασιών διοίκησης και συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού.
CV

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο κ. Ιωάννης Νικολάου είναι Εργασιακός / Οργανωσιακός Ψυχολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών. Εκπόνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (MSc, PhD) με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Μάντσεστερ, Μ. Βρετανία (Manchester School of Management, UMIST, 1999). Ο κ. Νικολάου απέκτησε την επαγγελματική του εμπειρία εργαζόμενος ως Υποδιευθυντής στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρωπίνων Πόρων της PricewaterhouseCoopers και ως Προϊστάμενος Εκπαίδευσης στην Εγνατία Τράπεζα. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών φορέων, μέλος του Executive Committee του European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), συν-ιδρυτής του European Network of Selection Researchers (ENESER) ενώ έχει επίσης διατελέσει μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Board of Advisors) της φοιτητικής οργάνωσης AIESEC (International Association of Students in Economics and Business). Είναι επίσης συν-ιδρυτής του εθελοντικού οργανισμού mentoring Job-Pairs (http://www.job-pairs.gr).
CV

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ομότιμος Καθηγητής

Προγράμματα: Εκπαίδευση στις Διαπραγματεύσεις (DIN)
Ο Ανδρέας Νικολόπουλος είναι Καθηγητής Βιομηχανικών Σχέσεων & Διαπραγματεύσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι σπουδές του περιλαμβάνουν πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Tübingen και στο Βερολίνο, από όπου απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Πολιτική.
CV

ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Ιωάννης Ντζούφρας είναι Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (1994). Απέκτησε Μεταπτυχιακό, με διάκριση, στη Στατιστική με Εφαρμογές στην Ιατρική από το Πανεπιστήμιο του Southampton (1995) και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου (1999). Το 2001 του απονεμηθεί (από κοινού με άλλη συνάδελφο) το Λευκοπούλειο Βραβείο για την Καλύτερη Διδακτορική Διατριβή σε θέματα στατιστικής για τη διετία 1999–2000 από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου (Στατιστικής, Επιχειρηματική Αναλυτική, και Επιστήμης Δεδομένων), του Πανεπιστήμιου Αθηνών (Βιοστατιστικής, και Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διοίκησης Επιχειρήσεων). Έχει δώσει διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα των Πανεπιστημίων LaSapienze της Ρώμης, της Παβία και του καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου καθώς και στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μπικόκα του Μιλάνου. Είναι συνεργάτης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (στην ενότητα ΔΕΟ13 - Ποσοτικές μέθοδοι) από το 2008. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Μπεϋζιανής και υπολογιστικής Στατιστικής, κατηγορικών δεδομένων, σε μεθοδολογία και κατασκευή στατιστικών μοντέλων σε μεθοδολογία επιλογής μοντέλων και μεταβλητών. Επίσης ασχολείται με εφαρμογές σύνθετων μοντέλων σε προβλήματα Ιατρικής Έρευνας, Ψυχομετρίας, και αθλητικών δεδομένων.
CV

ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής

Προγράμματα: Πολυπλοκότητα και Αβεβαιότητα στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Ο Αναστάσιος Ξεπαπαδέας είναι Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Οικονομικού Τμήματος.
CV

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Καθηγήτρια

Προγράμματα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Η Παπαδάκη Αφροδίτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (1990), κάτοχος ΜΒΑ (1992) και Διδακτορικού Διπλώματος στη Λογιστική (1997) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από τον Δεκέμβριο 2015 μέχρι σήμερα. Είναι μέλος της διοικούσας επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
CV

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ο Βασίλης Παπαδάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Είναι πτυχιούχος του Ο.Π.Α., κάτοχος ΜΒΑ από το Ο.Π.Α. και PhD από το London Business School, στο οποίο και εργάστηκε μετά την λήψη του διδακτορικού του (1994-1998).
Το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον του Δρ. Παπαδάκη εστιάζει στον εννοιολογικό χώρο της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, της Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων και των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Εκτός από το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, ο Δρ. Παπαδάκης διδάσκει μαθήματα που άπτονται της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και του Μάνατζμεντ Στρατηγικών Αλλαγών στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ. Για το διδακτικό του έργο έχει τιμηθεί με αριστεία διδασκαλίας.
O Βασίλης Παπαδάκης συνεργάζεται με ομάδες ανώτατης διοίκησης επιχειρήσεων για την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης, τη χάραξη στρατηγικής και τη διαχείριση στρατηγικών αλλαγών. Έχει εμπειρία ως σύμβουλος και εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας συνεργαστεί με επιχειρήσεις όπως Vodafone, Όμιλος Γερμανός, Alpha Bank, Eurobank/Open 24, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Abbott Laboratories, Gilead Sciences, SAP Hellas, Group Schneider, Apivita, Piaggio, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, OΣΕ κ.α.
CV

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

τ. Καθηγητής

Προγράμματα: Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel
Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.). (Συνταξιοδοτήθηκε το 2012). Διευθυντής Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής του Ο.Π.Α. μέχρι της συνταξιοδότησής του. Υπεύθυνος του Κέντρου Τηλεκπαίδευσης του Ο.Π.Α επί σειρά ετών. Διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών στο University of St. Andrews Σκωτίας (1979). Συγγραφέας πάνω από 25 βιβλίων επιχειρηματικής πληροφορικής. Σήμερα πρύτανης του IST College.
CV

 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής είναι Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Imperial College of Science Technology and Medicine του Λονδίνου και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το ΟΠΑ. Κατέχει, επίσης, διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, καθώς και στον χώρο της μέτρησης και διοίκησης της απόδοσης. Έχει εργαστεί για 3 χρόνια στη Deloitte ως Senior Consultant και έχει πραγματοποιήσει πληθώρα ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων και μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Έχει, επίσης, πραγματοποιήσει πληθώρα σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών στον χώρο της στρατηγικής και της μέτρησης και διοίκησης της απόδοσης.
CV

 ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΣΑΠΦΩ

ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΣΑΠΦΩ

Καθηγήτρια

Προγράμματα: Η Επιχειρηματικότητα στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
Η Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, απόφοιτος του Harvard και του LSE, είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και διευθύνει το πρόγραμμα της ιστορίας της επιχειρηματικότητας και του εταιρικού τομέα. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα επιχειρηματικότητας και οικονομικής ιστορίας στο  ΟΠΑ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2003 έλαβε βραβείο από το αρχείο της Οθωμανικής Τράπεζας. Έχει συνεπιμεληθεί τρεις διεθνείς τόμους για την ιστορία της επιχειρηματικότητας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα θέματα οικονομικής ιστορίας και ιστορίας της επιχείρησης (18ος-21ος) σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Η τρέχουσα έρευνά της εστιάζει στην διασύνδεση μεταξύ της οικονομικής/επιχειρηματικής ιστορίας και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, τις διεθνείς συγκρίσεις στο θέμα της εξέλιξής του εταιρικού τομέα, και τα χαρακτηριστικά του νέου επιχειρηματικού μοντέλου που αναδύεται σήμερα στην Ελλάδα της Κρίσης. Επίσης, έχει οργανώσει διεθνή συνέδρια και έχει διατελέσει  κριτής και μέλος Editorial Βoard διεθνών περιοδικών, καθώς και μέλος του ΔΣ της European Business History Association και της  European Association of Evolutionary Political Economy.  Από το 2010 ως το 2013 διετέλεσε μέλος του ΔΣ του ΚΕΠΕ. Επίσης, είναι μέντορας και εκπρόσωπος του Τμήματος της στο Athens Center of Entrepreneurship and Innovation στο ΟΠΑ.
CV

ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Προγράμματα: Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού σε ERP
Η Αγγελική Πουλυμενάκου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων. Έχει διατελέσει Λέκτορας στην Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Λέκτορας στα Πληροφοριακά Συστήματα στο London School of Economics and Political Science. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έχει Master of Science και Διδακτορικό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το London School of Economics and Political Science. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται στην Σχέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας με τον Μετασχηματισμό των Οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επικεντρώνεται τελευταία σε θέματα Τεχνολογικής Παρέμβασης στους χώρους της Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης και Μάθησης, και στην μελέτη της Οργανωσιακής και Επιχειρηματικής Δικτύωσης από την Οπτική των Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι η επιστημονική υπεύθυνη έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Κοινωνία και Τεχνολογίες της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή της κοινωνικο-οικονομικής έρευνας. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει και συντονίσει πάνω από 15 έργα έρευνας και ανάπτυξης με διεθνή και ελληνική χρηματοδότηση. Έχει, επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ για την Κοινωνία της Πληροφορίας) και το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας) σε θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, και Οργανωσιακών και Κοινωνικών Επιπτώσεων των Νέων Τεχνολογιών. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει άρθρα σε περιοδικά του χώρου των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Διοίκησης, κεφάλαια σε βιβλία, μελέτες και πλήθος εργασιών σε διεθνή Συνέδρια. Έχει διατελέσει κριτής σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά και μέλος της επιστημονικής επιτροπής των σημαντικότερων Συνεδρίων στον χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων (ICIS, ECIS). Το 2003 ήταν η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου των ομάδων εργασίας 8.2 και 9.4 του Διεθνούς Οργανισμού για την Επεξεργασία της Πληροφορίας (IFIP) που έγινε στην Αθήνα.
CV

ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Η Κατερίνα Πραματάρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και επιστημονική υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας ELTRUN-SCORE (Supply Chain and Demand Management, Collaboration and Electronic Services). Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει περισσότερες από 60 δημοσιεύεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, Συνέδρια και βιβλία με διεθνείς εκδοτικούς οίκους και έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και υποτροφίες. Έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογίας της Procter&Gamble στις Βρυξέλλες στην ανάπτυξη εφαρμογών για μάρκετινγκ και πωλήσεις και στο Τμήμα Μάρκετινγκ της Procter&Gamble στην Ελλάδα.
CV

ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Δρ. Παναγιώτης Ρεπούσης είναι Επίκουρος Καθηγητής (Διοικητική Εφοδιαστικών Αλυσίδων) στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής (Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών) στο School of Business του Stevens Institute of Technology των ΗΠΑ. Προηγούμενα, είχε διατελέσει Λέκτορας ΠΔ 407/80 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στη Μηχανική Συστημάτων και Διεργασιών από το Imperial College του University of London του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή το Νοέμβριο του 2008 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικότερα, έχει περισσότερες από 25 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε ειδικές επιστημονικές εκδόσεις, και περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων. Το παραπάνω έργο πραγματεύεται το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προτύπων μαθηματικού προγραμματισμού, μεθόδων βελτιστοποίησης και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων δρομολόγησης, χρονοπρογραμματισμού και κατανομής πόρων στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών, του προγραμματισμού της παραγωγής και της εφοδιαστικής διαχείρισης. Παράλληλα, είναι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του College of Service Operations of the Production and Operations Management Society, έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (2008-2012), έχει υπάρξει μέλος της οργανωτικής ή/και επιστημονικής επιτροπής σε πολυάριθμα διεθνή και εθνικά συνέδρια, και έχει επιμεληθεί διάφορες επιστημονικές εκδόσεις. Τέλος, έχει πλείστες συμμετοχές σε διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και προγράμματα ως κύριος ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε διάφορες εταιρίες και οργανισμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ.
CV

ΣΙΟΥΓΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΙΟΥΓΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Προγράμματα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Η Γεωργία Σιουγλέ είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1998), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική 2000 και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική 2003 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών έλαβε υποτροφία Marie Curie Fellowship από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Φορολογίας και της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών για τη λήψη Xρηματοοικονομικών Αποφάσεων. Η έρευνά της έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως Review of Accounting Studies, International Journal of Accounting, Applied Financial Economics, Applied Economic Letters, Journal of Emerging market Finance , Managerial Finance, International Journal of Accounting Auditing and Performance Evaluation, Research in International Business and Finance and Journal of Future Markets. Η Γεωργία Σιουγλέ είναι μέλος των American Accounting Association, European Accounting Association, Marie Curie Fellowship Association, Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Είναι, επίσης, μέλος ερευνητικής ομάδας του Προγράμματος "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ" που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας.
CV

ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Καθηγητής

Προγράμματα: Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
Ο Διονύσης Σκαρμέας αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έλαβε το MBA και PhD του στο Marketing από το Cardiff University, όπου και ξεκίνησε την πανεπιστημιακή του καριέρα. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μετέπειτα στο University of Leeds. Είναι Καθηγητής στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει συμβουλευτική εμπειρία στον χώρο των εξαγωγών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία Διεθνές Μάρκετινγκ, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινο Μάρκετινγκ. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στα πλέον έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: Journal of International Business Studies, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of International Marketing, Journal of Retailing, British Journal of Management, Journal of Business Ethics, Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, International Marketing Review και European Journal of Marketing. Οι δημοσιεύσεις του έχουν λάβει πλήθος αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι μέλος του Editorial Review Board των Journal of International Business Studies, Journal of International Marketing και International Marketing Review και ad hoc κριτής άρθρων στο Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management και European Journal of Marketing. [h-index: 16, Sum of times cited: 963, Sum of times cited without self-citations: 931, Citing articles: 974, Citing articles without self-citations: 779, Average citations per item: 39, Average citations per year: 57] Source: Web of Science.
CV

ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
Ο Σπύρος Σπύρου είναι Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής). Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική, μέλος της Συγκλήτου του ΟΠΑ, και μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι επίσης μέλος της Διοικούσας Επιτροπής μεταπτυχιακών προγραμμάτων (MSc in Shipping, Finance, & Management, MBA International). Πριν το ΟΠΑ εργάστηκε στα University of Durham (Department of Economics & Finance), Middlesex University Business School, και Brunel University (Department of Economics & Finance). Σπούδασε Οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990), και έχει PhD στα Χρηματοοικονομικά και MSc στα Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων από το Brunel University. Έχει οργανώσει και διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Παραγώγων Αγορών σε Αγγλικά Πανεπιστήμια, (Financial Engineering, Security Investment Analysis, Portfolio Management) και διδάσκει σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΟΠΑ (Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Διαχείριση Κινδύνων & Παράγωγα, Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της αποτίμησης αξιογράφων, των παραγώγων αγορών, και της συμπεριφοράς του επενδυτή κατά την λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως Journal of Banking & Finance, Journal of Financial Stability, Journal of Business Finance & Accounting, European Financial Management, Journal of Futures Markets, κλπ.
CV

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
Ο κ. Βλάσης Σταθακόπουλος είναι Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ. Είναι απόφοιτος του ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ, όπου έλαβε το πτυχίο ΜΒΑ από το Arizona State University και στη συνέχεια το Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) από το University of Arizona. Ο κ. Βλάσης Σταθακόπουλος είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας (Business Communication Lab) του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Είναι, επίσης, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία», Τμήμα πλήρους φοίτησης. Έχει συνεργασθεί με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (καταναλωτικά προϊόντα, βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες). Ενδεικτικά έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες: L'oreal, Μελισσοκομική Αττική, Εθνική Ασφαλιστική, Schneider Electric, Monsanto, S & B Βιομηχανία Ορυκτών, ΑΒ Βασιλόπουλος, SATO, DELL, HP, OTEnet, ΔΕΗ, Eurobank, Emporiki Bank, Αγροτική Τράπεζα, Citibank, Shell, GSK, Genesis Pharma, Serono, Wyeth, Janssen Cilag, Alcon, Vamvas Medical, Energizer, Ericsson, VODAFONE, κ.λπ. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Marketing, το Journal of Personal Selling and Sales Management, το European Journal of Marketing, το Journal of Marketing Management, το Journal of Brand Management, και το International Journal of Bank Marketing. Επίσης έχει κάνει δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει δε γράψει τρία βιβλία στον χώρο του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Το ερευνητικό, διδακτικό και επαγγελματικό του ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον χώρο της διοίκησης των πωλήσεων, της στρατηγικής του μάρκετινγκ, της έρευνας αγοράς, και της συμπεριφοράς του καταναλωτή.
CV

ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου με έμφαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα στο Τμήμα ΟΔΕ του ΟΠΑ. Διδάσκει μαθήματα εμπορικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς, περιλαμβανομένης και της ενέργειας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Είναι Μέλος Ομάδων Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ διετέλεσε μέλος διαφόρων επιτροπών σε ευρωπαϊκές αρχές και φορείς (πχ. Τ2S-Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), Εθνικός Εμπειρογνώμονας (2014) κατά την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ως και Πρόεδρος (2017) της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 (Central Securities Depositories Regulation - CSDR). Διαθέτει πλούσιο θεσμικό και νομοπαρασκευαστικό έργο σε θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει συντάξει τις διατάξεις για το Χρηματιστήριο Ενέργειας (άρθρ. 73-95, Ν. 4512/2018), τις διατάξεις για τα Συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού επί συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα (άρθρ. 72-93, Ν. 3606/2007), ως και τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο (MiFID, MiFID II, EMIR).
Έχει μονογραφήσει (π.χ. “Σύγχρονες Ενεργειακές Αγορές. Θεσμικό Πλαίσιο και Ελληνική Προοπτική” (2016), “Ειδικά δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιριών. Η Οδηγία 2007/36/ΕΚ και η επικείμενη εθνική εναρμόνιση” (2009), “Συμβάσεις Παραγώγων του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Δογματική και Πρακτική Θεώρηση” (2006)), αλλά και αρθρογραφήσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Financial Regulation and Compliance, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, International Financial Law Review, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου κλπ.) εκτενώς και έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

CV

ΤΖΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΖΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Προγράμματα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Master of Accountancy, PhD (University of Dundee).
CV

ΤΣΕΚΡΕΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΤΣΕΚΡΕΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προγράμματα: Πολυπλοκότητα και Αβεβαιότητα στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Ο Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 διετέλεσε Λέκτορας στο ίδιο Τμήμα. Στo παρελθόν έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ (Lancaster University) και στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ (Durham Business School) στο Ηνωμένο Βασίλειο.
CV

ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προγράμματα: Προχωρημένη Ανάλυση Δεδομένων με την Χρήση της R
Ο Παναγιώτης Τσιαμυρτζής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και Ερευνητής Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου του Χιούστον (ΗΠΑ). Έχει λάβει πτυχίο Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώ το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του είναι από την σχολή Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Μιννεσότας στις ΗΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον (κατά Bayes) στατιστικό έλεγχο ποιότητας αλλά και την στατιστική για την ανάλυση εικόνας με έμφαση τις εφαρμογές που αφορούν την υπολογιστική φυσιολογία. Έχει δημοσιεύσει περίπου 50 άρθρα σε διεθνή περιοδικά (όπως Nature-Scientific Reports, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Proceedings of the IEEE, International Journal of Computer Vision, Technometrics κ.α.) και σε συνέδρια με κριτές (όπως IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition-CVPR, Human Factors in Computing Systems-CHI, Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI κ.α.). Έχει επιβλέψει 18 μεταπτυχιακές και 1 διδακτορική (σε εξέλιξη) διατριβή. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια σε μερικά εκ των οποίων ως προσκεκλημένος ομιλητής. Έχει συνεργαστεί ως κριτής με 35 περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος διάφορων ενώσεων σχετικές με την επιστήμη της στατιστικής. Έχει, επίσης, εργασθεί σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το NSF, DARPA, κ.α. Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2002.
CV

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προγράμματα: Βάσεις Δεδομένων, Επιχειρηματική Ευφυΐα και Οπτικοποίηση
Ο κ. Δαμιανός Χατζηαντωνίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Business Analytics". Έχει λάβει πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Αθηνών (summa cum laude), τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Courant Institute of Mathematical Sciences του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και Διδακτορικό από το Columbia University. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις εξής περιοχές: βάσεις δεδομένων (databases), συστήματα μεγάλων δεδομένων (big data systems), επιχειρηματική ευφυΐα (business intelligence), ροές δεδομένων (data streams) κ.α. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και συνέδρια, όπως VLDB, ICDE, EDBT, SIGKDD, SIGMOD Record, Information Systems Journal, DKE Journal και αλλού, ενώ υπάρχουν περισσότερες των 400 ετεροαναφορών στις δημοσιεύσεις αυτές, περιλαμβανομένων και εννέα διεθνών textbooks. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας του κ. Χατζηαντωνίου έχουν χρησιμοποιηθεί από τα συστήματα Microsoft SQL Server (query processor), Oracle 8i και 9i (Business Intelligence Analytic Functions) και έχουν επηρεάσει τη διαμόρφωση του ANSI SQL standard (OLAP amendment). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Εισηγητής στο Columbia University καθώς επίσης και Επίκουρος Καθηγητής στο Stevens Institute of Technology. Έχει συνεργαστεί με τα AT&T Research Labs και Columbia Medical Informatics Department. Εκτός των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, ήταν ιδρυτικό μέλος δύο εταιριών πληροφορικής (start ups), μία με βάση τη Νέα Υόρκη (Panakea Software Inc., data warehousing & OLAP tools & consulting) και μία στην Αθήνα (Voiceweb, speech & telecom applications), ενώ το διάστημα 2007-2008 ήταν senior research consultant στην Aster Data με βάση το San Francisco, μία από τις πρωτοπόρες εταιρίες στο χώρο των συστημάτων μεγάλων δεδομένων, η οποία εξαγοράστηκε το 2011 από την Teradata. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε διάφορα big data/analytics εργα στον ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, κ.α.
CV

ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στη Χρηματοοικονομική Λογιστική στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων σε θέματα Λογιστικής και Φορολογίας. Έχει διατελέσει μέλος σε πολλές Επιτροπές του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπως είναι οι παρακάτω: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), Μέλος του Review Committee του International Accounting Standards Committee Foundation για την μετάφραση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στα Ελληνικά, Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση του Προεδρικού Διατάγματος για την Εφαρμογή της Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης από την Κεντρική Διοίκηση, Επιτροπή Τροποποίησης του Δημόσιου Λογιστικού, . Επιτροπή Βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Σύμβουλος της Διοίκησης των «ΕΛ.ΤΑ.» Α.Ε. για θέματα Κοστολόγησης και Ε.Ε.Τ.Τ.
CV
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μέλος ΕΔΙΠ, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Java: Από το Α στο Ω – Entry-to-Mid Level
Java: Από το Α στο Ω – Advanced Level
Java: Από το Α στο Ω – Full Stack Level
Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Είναι Διδάσκων του Προγράμματος Σπουδών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Διδάσκει τα μαθήματα Εισαγωγή στους Η/Υ – Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση και Ειδική Διδακτική της Πληροφορικής. Η έρευνά του είναι στα πεδία της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, των Οικονομικών της Τεχνολογίας, των Δικτύων Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής ενώ κατέχει επίσης μεταπτυχιακές ειδικεύσεις στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και στα Οικονομικά από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α. Το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Ο.Π.Α. στα Οικονομικά των Δικτύων.
CV

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Πιστοποιητικό Διοικητικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων
Ο Δημήτρης Λυμπερόπουλος είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2000). Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 1991). Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.). Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (Ε.Κε.ΠιΣ). Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα Ανάλυσης και Προγραμματισμού Πληροφοριακών Συστημάτων, (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία), σε Πληροφορική και Λήψη Αποφάσεων, (Κέντρο Έρευνας ΑΣΟΕΕ), και σε Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Διαδραστικών Πολυμέσων (Apple Europe). Διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα του Ο.Π.Α., σε οργανισμούς και σε επιχειρήσεις, θέματα σχετικά με: την Διοίκηση της Εταιρικής Επικοινωνίας και τις Δημόσιες Σχέσεις, την Πρόληψη & Διαχείριση Κρίσεων, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα Κοινωνικά Δίκτυα, τις Διαπραγματεύσεις και την Επίλυση Διαφωνιών, καθώς και θέματα Διαπροσωπικής Επικοινωνίας. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής και ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Από το 1990 μέχρι σήμερα, συμμετέχει στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Ο.Π.Α., την Ακαδημία Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και άλλους οργανισμούς. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας του Πανεπιστημίου, ΟΠΑ-NEWS. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Εταιρικής Επικοινωνίας και της Εκπαίδευσης.
CV

ΜΑΜΑΚΟΥ ΞΕΝΙΑ

ΜΑΜΑΚΟΥ ΞΕΝΙΑ

Μέλος ΕΔΙΠ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

Προγράμματα: Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel
Η Ξένια Μαμάκου εργάζεται ως μέλος ΕΔΙΠ στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί μέλος του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής του ΟΠΑ (BILab). Έχει πρώτο πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ΟΠΑ (2001), MSc with Distinction in Business Information Technology από το University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) της Αγγλίας (2003) και Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά Συστήματα" από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ (2010). Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά έργα και διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, σχετικά με την Επιχειρηματική Πληροφορική, τη Λήψη Αποφάσεων, τις Βάσεις Δεδομένων, τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Διαδίκτυο. Έχει λάβει μέρος σε διάφορα έργα πάνω στα πληροφοριακά συστήματα και στη δημιουργία εφαρμογών Διαδικτύου και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της κυρίας Μαμάκου αναφέρονται στις περιοχές της επιχειρηματικής πληροφορικής, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ασαφούς λογικής.
CV

ΜΠΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Είναι διδάσκουσα, μέλος της επιτροπής συντονισμού και επιστημονική υπεύθυνη (ακαδημαϊκό έτος 2011-2012) στο πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όραμά της είναι η καλλιέργεια στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς της αγάπης για την εκπαίδευση και τους νέους ανθρώπους. Αυτές οι αρετές επιδιώκεται να ενδυναμωθούν και να καλλιεργηθούν μέσω καινοτόμων και ηγετικών βιωματικών δράσεων. Έχει πτυχία στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ενώ έχει εκπονήσει Μεταδιδακτορική Έρευνα (PostDoc) στη διδακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έχει διατελέσει ειδικός εμπειρογνώμονας στο Υπουργείο Παιδείας σε θέματα οργανωτικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Διαθέτει μακρόχρονη διοικητική και διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων.
CV

ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Μέλος ΕΔΙΠ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

Προγράμματα: Personal Branding
Μεθοδολογία Έρευνας σε Διοικητικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Η Μαρίνα Ψιλούτσικου έχει διδακτορικό στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων και διδάσκει από το 2002 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαθήματα Έρευνας και Ποσοτικής Ανάλυσης. Έχει επιβλέψει σειρά ερευνητικών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διατελέσει επιστημονική σύμβουλος στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Οικονομίας για θέματα επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας. Άρθρα της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, καθώς και στον Τύπο. Ασχολείται με το ακαδημαϊκό coaching έχοντας ως όραμα να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις επιλογές τους. Έχει εκδώσει δύο βιβλία στο θέμα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ. Είναι μέντορας και coach στο Orange Grove, το Hub επιχειρηματικότητας της Ολλανδικής Πρεσβεία και academic coach στη LifeClinicGroup.
CV
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ

Προγράμματα: Στατιστική Μετα-Ανάλυση με τη Χρήση R
Γεννήθηκα στον Πειραιά Αττικής το 1989, όπου αποφοίτησα το λύκειο. Το 2007 ξεκινησα τις προπτυχιακές μου σπουδές στην Οδοντιατρική σχολή στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονικησε τις οποίες ολοκλήρωσα το 2012. Γνωρίζω αγγλικά και γαλλικά, και εχω άριστες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το 2015 έγινα δεκτή στο μεταπτυχιακό προγραμμα σπουδών της Στατιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο: «εφαρμοσμένη στατιστική με κατεύθυνση την Ιατρική» και τελειωσα το 2017. Η διπλωματική μου είχε θέμα «A Systematic Review and Meta-Analysis of the Association Between Advanced Dental Disease and Severe Mental Illness» κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε το πακέτο R για την ανάλυση οδοντιατρικών δεδομένων και τις βιβλιοθηκες “mera” και “metafor”. Έχω εργαστεί ως οδοντίατρος σε ιδιωτικά ιατρεία και εθελοντικά σε διάφορους οργανισμούς, καθώς επίσης εχω ασχοληθεί με την ανάλυση εργασιών με ιατρικά δεδομένα.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στατιστικός Αναλυτής, Τμήμα Δεικτών Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Προγράμματα: Πολυπλοκότητα και Αβεβαιότητα στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Ο Κωνσταντίνος Ι. Βασιλειάδης είναι στατιστικός αναλυτής στο τμήμα Δεικτών Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί σε εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ως χρηματοοικονομικός αναλυτής και σύμβουλος διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Μαθηματικής Προτυποποίησης σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επί του παρόντος είναι υποψήφιος διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής στο τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται σε εφαρμογές μεθόδων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης στις αγορές εμπορευμάτων, ενέργειας και συναλλάγματος με χρήση υψίσυχνων δεδομένων και μοντέλων στοχαστικής και τεκμαρτής μεταβλητότητας.

ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Η Σοφία Βερροιοπούλου είναι Επιστημονική Συνεργάτης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1982 έως σήμερα, στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής. Είναι πτυχιούχος του ιδίου τμήματος, με ειδίκευση στη Λογιστική.
CV

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Επίκουρος Καθηγητής Στρατηγικής, ALBA Graduate Business School

Προγράμματα: Πιστοποιητικό Διοικητικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων
Ο Δρ. Σεραφείμ Βολιώτης κατέχει BA & MA στα Θεωρητικά Μαθηματικά από το πανεπιστήμιο του Cambridge και PhD από τον πανεπιστήμιο Imperial ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε κύκλο σπουδών στα νομικά στο University of Law, City Law School και Cardiff Law School (LLM). Από το 1995 είναι μέλος του Δικηγορικό Σύλλογο Αγγλίας και Ουαλίας. Η διδακτική και ερευνητική του δραστηριότητα κινείται κυρίως μεταξύ μαθηματικών (θεωρία τελεστών, πιθανοτήτων και παιγνίων), φιλοσοφίας (ηθική λήψη αποφάσεων, διαφθορά, αναλυτική φιλοσοφία), ψυχολογίας (θεωρία στερεοτύπων, θεωρία λήψης αποφάσεων) και νομικών (θεωρία αποδείξεων, οικονομικά εγκλήματα, smart contracts). Ως επισκέπτης καθηγητής έχει διδάξει στις ΣΔΕΠΝ και ΣΔΕΠΑ (πρώην Σχολές Πολέμου ΠΝ και ΠΑ), στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, ενώ έχει κληθεί να διδάξει και στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης. Το 2017 συνέγραψε το μάθημα Negotiations & Conflict Management του global-MBA του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διατέλεσε υπεύθυνος τόσο σε αυτό όσο και στο Leadership & Ethical Decision Making. Από το 2003 ασχολείται επαγγελματικά με τις Διαπραγματεύσεις και τη Διαμεσολάβηση (ο δεύτερος εν Ελλάδι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής) ενώ έκτοτε έχει εκπαιδεύσει σωρεία στελεχών επιχειρήσεων και νομικών. Ενδιαφέρεται επίσης για τον αθλητισμό, τις πολεμικές τέχνες και τον χορό ενώ τρέφει ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά και, προς το σκοπό αυτό, προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κέντρο χαρισματικών παιδιών «Χαρισμάθεια» ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων και μέλος επιτροπής θεμάτων σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Δρ Ψυχολόγος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια-πολλαπλασιάστρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ

Προγράμματα: Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενήλικων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ
Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια-πολλαπλασιάστρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με Α.Μ. 09453 και Αξιολογήτρια –Εμπειρογνώμων για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με την υπ’ αριθ. 07/9-02-2007 απόφαση του ΕΚΕΠΙΣ. Είναι πτυχιούχος Ψυχολόγος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και πτυχιούχος Κοινωνική Λειτουργός του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Είναι διδάκτωρ Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εξειδίκευση στην Παιδοψυχιατρική και την Κοινωνική Ψυχιατρική. Επαγγελματικά έχει εργασθεί ως Κοινωνική Λειτουργός και Ψυχολόγος στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, την Περιφέρεια Αττικής (πρώην Νομαρχία Αθηνών) και στο χώρο της ειδικής αγωγής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης ως διευθύντρια σε Δ.ΙΕΚ και ΣΔΕ στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Από το 2002 υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο της προετοιμασίας των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για την εκπαιδευτική επάρκεια στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Παράλληλα είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια για την εκπαιδευτική επάρκεια των εκπαιδευτών ενηλίκων και από το 2015 συμμετέχει ως διορθώτρια του θεωρητικού μέρους (γραπτές εξετάσεις) και αξιολογήτρια πρακτικού μέρους (αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας 20’) που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Από το 2005 υλοποιεί προγράμματα ως επιμορφώτρια προετοιμασίας για την εκπαιδευτική επάρκεια των εκπαιδευτών ενηλίκων σε συνεργασία με το ΕΑΠ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και διδάσκει ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων σε ομάδες ανέργων, μεταναστών, προσφύγων, κ.λπ. Παράλληλα, είναι ενταγμένη στο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) των Πιστοποιημένων Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) με την υπ’ αριθ. 3290/8-3-2007 απόφαση του ΕΚΕΠΙΣ και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ΣΥΥ με υπ’ αριθ. Πρωτ. 07-8271/15/06/2007 απόφαση ΕΚΕΠΙΣ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ με την ιδιότητα της διευθύντριας Δ.ΙΕΚ έχει διοργανώσει εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και τον ΕΟΠΠΕΠ έχει συντονίσει το Βαθμολογικό Κέντρο για την πιστοποίηση των στελεχών ιδιωτικής ασφάλειας. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, έχει διδάξει στο ΕΑΠ σε εξ’ αποστάσεως προγράμματα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στο ΑΤΕΙ Αθήνας και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου διδάσκει στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης στο εαρινό εξάμηνο το μάθημα «Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία» και είναι αξιολογήτρια μικροδιδασκαλιών στο πλαίσιο του εργαστηρίου του Προγράμματος.

ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Παναγιώτης Βρουστούρης είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελεγκτικής Εταιρείας ECOVIS HELLAS SA και ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή επί 30 έτη. Ήταν μέλος της ομάδας εργασίας που συνέταξε το ν. 4308/2014 και είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής του. Κατά τα έτη 2001 έως 2007 ήταν μέλος της Accounting Regulatory Committee (ARC), η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την εφαρμογή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Δ.Π.Χ.Α. - Δ.Λ.Π. που εκδίδονται από το ΙΑSΒ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων). Είναι μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) από το 2005 έως σήμερα.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ

Διδάκτωρ Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, ΟΠΑ

Προγράμματα: Οργανωσιακή Ψυχολογία
Η Ναντίν Γεωργίου είναι Διδάκτωρ Οργανωσιακής Συμπεριφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου στη συνέχεια εκπόνησε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές (MSc) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει εργαστεί στην εταιρία Beiersdorf Hellas ως HR Assistant και σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων οργανισμών (Εθνική Τράπεζα, Owiwi). Διδάσκει μαθήματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο BCA College και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα καριέρας & αναζήτησης εργασίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Προσέλκυσης & Επιλογής Προσωπικού και της Αναζήτησης Εργασίας. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια ενώ είναι πρόεδρος του συλλόγου αποφοίτων HR Society.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ

Προγράμματα:  Influencer Μάρκετινγκ
Κατάρτιση Λιανικών Πωλήσεων – ΙΠΕ - ΣΕΛΠΕ
Κατάρτιση Πωλήσεων – ΙΠΕ
Μάρκετινγκ και Εμπόριο Μόδας
Η Χ. Γιακουμάκη, έχει πτυχίο (BSc) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση το Μάρκετινγκ, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) και διδακτορικό τίτλο (Ph.D) στο Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, καθώς και έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο: The Moderating Role of Involvement in Co-Branding Relationships. Διδάσκει στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree) σε γνωστικά αντικείμενα στον χώρο της Επικοινωνίας και της Διαφήμισης, στην Διοίκηση Μάρκας (Brand building), στην Ψηφιακή και Κοινωνική Αναλυτική του Διαδικτύου και στις Ποσοτικές Ερευνητικές Μέθοδοι στην Επικοινωνία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει προηγούμενη διδακτική εμπειρία, μεταξύ άλλων, ως διαπιστευμένη λέκτορας (Accredited Lecturer) από το London Metropolitan University, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο στα γνωστικά αντικείμενα του Διεθνούς Μάρκετινγκ Μόδας (Global Fashion Marketing) και του Γενικού Μάρκετινγκ Μόδας (Fashion Marketing) σε προπτυχιακό επίπεδο. Έχει πιστοποίηση σε Fashion Design από το University of the Arts London, Central Saint Martins, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο και έχει παρουσιάσει, σε συνεργασία με το ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την εταιρία Στρατηγικού Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Ally, κύκλο σεμιναρίων στο χώρο του Fashion Business. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά έρευνες, μεταξύ άλλων, στα αντικείμενα της Διαφήμισης, του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης Μαρκών.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ Τουρισμού
Ο Αντώνης Γιαννόπουλος είναι Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, και κάτοχος ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εξειδίκευση σε θέματα Τουριστικού Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ. Έχει διεξάγει εκτεταμένη έρευνα στην τουριστική αγορά, σε συνεργασία με περισσότερα από 100 ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της χώρας [με την υποστήριξη του ΣΕΤΕ και τοπικών φορέων]. Έχει διδάξει Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (Αdjunct Lecturer) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών [www.aueb.gr]. Από τη θέση του Marketing and Communication Manager στο Corallia [www.corallia.org] είχε την ευθύνη της εφαρμογής της στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας του οργανισμού, με εστίαση στις υπηρεσίες των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων καινοτομίας και των δράσεων νεανικής επιχειρηματικότητας. Ως σύμβουλος σε θέματα μάρκετινγκ και τουρισμού, εργάστηκε στο πεδίο διαχείρισης προορισμών, δορυφόρων λογαριασμών τουρισμού, ικανοποίησης πελατών και επισκεπτών [Eργαστήριο Mάρκετινγκ— www.alarm.aueb.gr] και συμμετείχε σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ [www.emac-online.org]. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Journal of Product & Brand Management), διαθέτει δημοσιεύσεις σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά (Annals of Tourism Research, Managing Service Quality, Journal of Hospitality Marketing & Management κ.ά.) σχετικές με το οικοσύστημα του κλάδου φιλοξενίας και τουρισμού, τη συν-δημιουργία αξίας στις υπηρεσίες καθώς και ερευνητικές εργασίες στις θεματικές επώνυμης πολιτικής προορισμών, προσανατολισμού στην αγορά, εσωτερικού μάρκετινγκ σε συνδυασμό με ομιλίες τόσο για το τουριστικό και ξενοδοχειακό μάρκετινγκ όσο και για την πολιτιστική διπλωματία. Έχει δημοσιεύσει ταξιδιωτικά άρθρα, ως ξένος ανταποκριτής σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, όπως η ΙΤΒ Berlin. Έχει αποτελέσει επίσης μέλος σε ομάδες εμπειρογνωμόνων και επιτροπές αξιολόγησης έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Διετέλεσε επίσημος εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υποψηφίων Διδακτόρων-Νέων Ερευνητών [eurodoc] και συμμετείχε σε ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος στο Τμήμα Tourism, Hospitality and Sports, έχει διδάξει Τουριστικό Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στον Τουρισμό, Τυπολογίες και Χαρακτηριστικά Προορισμών, Τουρισμός & Ελληνική Οικονομία στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι Καθηγητής/Σύμβουλος στο Μεταπτυχιακό Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Ακαδημαϊκός Διευθυντής στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων στο BCA – Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών. Eίναι επίσης ιδρυτής και εκδότης του “the voyager voice» [www.thevoyagervoice.com].

Βίκυ Ευαγγελίου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΒΙΚΥ

Creative Entrepreneur, Brand Evangelist, Visionaire

Προγράμματα: Personal Branding
Η Βίκυ Ευαγγελίου κατέχει σημαντική διοικητική εμπειρία Marketing Management και επιχειρηματικής στρατηγικής επικοινωνίας στους κλάδους καταναλωτικών προϊόντων FMCG, την βιομηχανία τροφίμων, φαρμακευτικών και ειδών προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς. Επίσης διατέλεσε στέλεχος marketing, Key Account management και Business Management στην Johnson and Johnson Vision care, Vistakon για 8 χρόνια. Διακρίθηκε για την επίδοση της και μπήκε στο President club της J&J. Ακολούθως δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά και ίδρυσε την εταιρία Marketing Lead εταιρία υπηρεσιών marketing και επικοινωνίας το 1999. Σχεδίασε concept επικοινωνίας, οργάνωσε και υλοποίησε Product launches, corporate events, live communication programs, below the line campaigns, incentives…. για την L’Oreal, Johnson and Johnson, Wella, Sarantis, Estee Lauder, Novartis, Pfizer, Schering Plough, Bic, ΦΑΓΕ, ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Phillip Morris, TOYOTA,BDF ……. Έχει υλοποιήσει projects σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με δραστηριότητα που περιλαμβάνει Νέα Υόρκη, Κύπρο, Αγ.Πετρούπολη, Capri, Νάπολη, Παρίσι, Μιλάνο, Κάιρο και έχει δραστηριοποιηθεί στα Ηνωμένα Εμιράτα με κέντρο το Dubai. Είναι ιδρύτρια του Κόμβου Πολιτισμού VSN HUB με σκοπό την αξιοποίηση της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού στο σύγχρονο γίγνεσθαι στον χώρο του Business και του Τουρισμού! Έχει διατελέσει Πρόεδρος του SITE (Global Society of Incentive Travel Executives )μέλος του Διοικητικού συμβούλιου Women in tourism, μέλος της Διοικούσας επιτροπής του ΤΟΓΜΕ –Τομέα Γυναικών Μanagers και Επιχειρηματιών της ΕΕΔΕ και είναι μέλος ΔΣ του SKAL International Είναι Πιστοποιημένη Business Mentor από την Commission.. Είναι κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, έχει MBA από το European Business School και έχει παρακολουθήσει professional training courses στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.

ΖΑΪΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΖΑΪΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Κατάρτιση Λιανικών Πωλήσεων – ΙΠΕ - ΣΕΛΠΕ
Κατάρτιση Πωλήσεων – ΙΠΕ
Ο Αντώνιος Ζαΐρης γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικές επιστήμες και έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι Διδάκτωρ Οικονομικής Κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η διδακτορική του διατριβή ήταν σε θέματα Μικρο-οικονομικής, με ειδίκευση στο Λιανικό εμπόριο. Εχει διατελέσει επί 30 χρόνια Διευθυντικό στέλεχος Πωλήσεων και Μarketing καθώς και Γενικός Διευθυντής σε διάφορες Πολυεθνικές Εταιρείες και σε μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις. Από το 2005 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ). Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 είχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Απο τον Σεπτέμβριο του 2013 και για ένα χρόνο είχε υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Εθνικός εκπρόσωπος στην Διακυβερνητική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για θέματα βιώσιμης Ανάπτυξης. Σήμερα είναι Αναπλ. Αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ. Έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης, ενώ διαθέτει και 25ετή εμπειρία ως Εκπαιδευτής στον χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης. Έχει δώσει σειρά διαλέξεων σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού και έχει γράψει πλειάδα άρθρων και μελετών τόσο σε οικονομικές εφημερίδες όσο και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης - Εισηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002-2006) , στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (1996-1997), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης( 2011-2013) καθώς επίσης και στα μεταπτυχιακά προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων University of New York in Tirana και University of New York in Prague και στο Πανεπιστήμιο Τοulouse capitol 1. Από το 2014 μέχρι και σήμερα είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην ενότητα Μάρκετινγκ. Είναι μέλος της Ενωσης Αμερικάνων Οικονομολόγων (ΑΕΑ) ,του Βρετανικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ (BIM), του Κέντρου Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης (CFS), της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing (ΕΑΜ) και της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει αρκετές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις με το σύστημα κριτών. Έχει επίσης δώσει συνεντεύξεις σε γνωστές ελληνικές και ξένες εφημερίδες. Μεταξύ άλλων, είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Ποιά Ανάπτυξη;» , «Total Business Success», 2009 από τις εκδόσεις Aθ. Σταμούλη (σε συνεργασία με τον Γ. Σταμάτη), «Ο ρόλος του Ηγέτη-Μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση», «Πως να κάνετε επιτυχημένες Πωλήσεις» και «η Πρακτική των Πωλήσεων» , 2005 από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, «Ανακαλύπτοντας τον τροχό – Σε αναζήτηση μιας νέας πολιτικής», 2005 από τις εκδόσεις Δαρδανός (σε συνεργασία με τον Γ. Σταμάτη) και «Για ένα νέο δημοκρατικό πρότυπο», 2010 από τις εκδόσεις Κριτική. 

ΚΑΡΑΤΖΗΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΗΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής στο Neapolis University Cyprus, Department of Accounting and Finance

Προγράμματα: Λογιστική Δημόσιου Τομέα
Ο Σωτήριος Καρατζήμας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Neapolis University Cyprus, Department of Accounting and Finance. Έχει πτυχίο από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ο.Π.Α., μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ο.Π.Α. και διδακτορικό δίπλωμα στη Λογιστική από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη λογιστική δημοσίου τομέα και τη διοικητική λογιστική. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, και έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Government Information Quarterly, International Review of Administrative Sciences, Public Money & Management, Journal of Applied Accounting Research, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, International Journal of Public Sector Management, κ.α. Επίσης έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων με εστίαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού λογιστικού περιεχομένου (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions – FASTER, AUEB Open Courses).

ΚΥΡΕΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΥΡΕΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

Msc & PhD Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διεύθυνση Μάρκετινγκ Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Προγράμματα: Εταιρικό και Προσωπικό Μάρκετινγκ μέσω του LinkedIn
Σύγχρονο πολυ-καναλικό μάρκετινγκ και εμπειρία πελάτη
Ο κ. Νικόλαος Σ. Κυρέζης είναι απόφοιτος του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του. Στον ακαδημαϊκό χώρο, έχει διδάξει Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (4 έτη), Μάρκετινγκ Ι και ΙΙ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (5 έτη) και διάφορα μαθήματα Μάρκετινγκ στο ΤΕΙ Κρήτης (11 έτη). Επίσης, έχει καταρτίσει στελέχη επιχειρήσεων σε πολλά ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ. Στον επιχειρηματικό χώρο, έχει διατελέσει για 10 χρόνια υπεύθυνος & σύμβουλος Μάρκετινγκ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ από το 2001 εργάζεται ως στέλεχος στη Διεύθυνση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού σε ERP
Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & Navision)
Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνήτρια-συνεργάτης του IST Lab/OIS (Information Systems Technology laboratory/ Organizational Information Systems) του ίδιου Πανεπιστημίου. Διαθέτει 30ετή εργασιακή εμπειρία στον Τραπεζικό Τομέα με εξειδίκευση στην μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι πιστοποιημένη σύμβουλος SAP, πιστοποιημένη δημιουργός elearning μαθημάτων σε moodle (MCCC) και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια (ΛΑΕΚ) έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από 15.000 “student hours” εκπαίδευσης. Κύρια ενδιαφέροντά της είναι οι τομείς της Εκπαίδευσης, της Διαχείρισης Αλλαγών και των Εφαρμογών Πληροφορικής.
CV

ΛΑΖΑΝΑΚΗ ΒΕΡΑ

ΛΑΖΑΝΑΚΗ ΒΕΡΑ

Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Οργανωσιακή Ψυχολογία
Η Βέρα Λαζανάκη είναι υποψήφια Διδάκτωρ Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Συμπεριφοράς στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως ψυχολόγος, είναι company account manager στην εθελοντική ομάδα Job-Pairs και ενεργό μέλος του συλλόγου αποφοίτων του μεταπτυχιακού Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού HR Society AUEB.

ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

Προγράμματα: Πιστοποιητικό Διοικητικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων
Πιστοποιητικό στη Διαχείριση Κρίσεων
Η Δρ. Αντωνία Λαμπάκη κατέχει Διδακτορικό στη Στρατηγική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), MBA TQM International και Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διδάσκει στρατηγική και μαθήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΟΠΑ και στο ACG. Επιπρόσθετα, έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Ο.Π.Α. μελετώντας τον ρόλο της οργανωσιακής πολιτικής στην επιτυχημένη υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κ. Λαμπάκη συνδυάζουν την Επιχειρησιακή Στρατηγική με την Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, η έρευνά της εστιάζει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση στρατηγικών αλλαγών. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά όπως το European Management Journal και έχουν παρουσιαστεί σε πολλά διεθνή συνέδρια συμπεριλαμβανομένων των: Strategic Management Society Annual Conference και EuropeanAcademy of Management Annual Conference. Επιπρόσθετα, η Δρ. Λαμπάκη έχει εκτενή εργασιακή εμπειρία σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και εκπαιδεύτρια στελεχών. Αυτή την περίοδο εργάζεται ως senior consultant για μια Αγγλική συμβουλευτική εταιρεία, την Critical Future. Επίσης, έχει εργαστεί για 7 χρόνια στην πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers (PwC).

ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής στο Stevens Institute of Technology

Προγράμματα: Επεξεργασία Κειμένου με Python 3 και Εφαρμογές στο Μάρκετινγκ
O Θεόδωρος Λάππας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Stevens Institute of Technology. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε large-scale reputation systems, καθώς και σε scalable αλγόριθμους εξόρυξης γνώσης και μηχανικής μάθησης για Business Analytics. Το ερευνητικό του έργο εστιάζει κυρίως σε δεδομένα κειμένου (text) και γράφους (graphs) και περιλαμβάνει δημοσιευμένες εργασίες σε κορυφαία συνέδρια και περιοδικά στους τομείς της Πληροφορικής και τον Πληροφοριακών Συστημάτων. Πριν από το Stevens ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής και μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης Δεδομένων στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, στο οποίο κατείχε τη θέση του Visiting Fellow στο Rafik B. Hariri Institute for Computing and Computational Science & Engineering. Ελαβε το διδακτορικό του από το Department of Computer and Science Engineering του University of California στο Riverside, με εξειδίκευση στο Data Mining και τα Social Media. Στο UCR ήταν μέλος του Εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στην Πληροφορική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα.

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ο Δημήτρης Λεβεντάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα ΟΔΕ, κατεύθυνση Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση). Έχει πιστοποίηση στο Διεθνή Φορολογικό Σχεδιασμό από το Διεθνή Οργανισμό IBFD. Είναι διευθυντής και εταίρος της λογιστικής εταιρείας Ecovis Hellas Ltd και ασχολείται κυρίως με θέματα λογιστικής και φορολογικής συμμόρφωσης. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο συμβουλευτικό τμήμα της ERNST & YOUNG SERVISES SA, συμμετέχοντας σε συμβουλευτικά έργα λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων πολλών πολυεθνικών εταιρειών σε περιβάλλον ελληνικών λογιστικών προτύπων ή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Έχει επίσης λάβει μέρος σε πλήθος συμβουλευτικών λογιστικών και φορολογικών έργων σε μεγάλες επιχειρήσεις (μετατροπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, συμμετοχή σε ανάπτυξη E.R.P. συστημάτων, πιστοποίηση customized εφαρμογών σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, κλπ).

ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Κατάρτιση Λιανικών Πωλήσεων – ΙΠΕ - ΣΕΛΠΕ
Κατάρτιση Πωλήσεων – ΙΠΕ
Ο Κωνσταντίνος Λιονάκης είναι διδάκτωρ (PhD) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ (η διατριβή του έχει βραβευτεί από την emerald), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) «Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίου Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διδάσκει Διοίκηση Πωλήσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα ΜΒΑ και MSc Μ&Ε (FT & PT) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στο ΜΒΑ (PT) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, CRM σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πωλήσεις στο πρόγραμμα DoSE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μαθήματα Μάρκετινγκ στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ICBS έχοντας λάβει βραβείο “teaching excellence”. Πάνω από 30 ακαδημαϊκές του έρευνες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια όπου πρόσφατα έλαβε βραβείο best paper για άρθρο του (σε συνεργασία με τον καθηγητή Γ. Αυλωνίτη) με αντικείμενο τις σχέσεις Μάρκετινγκ-Πωλήσεων από το διεθνές συνέδριο Global Sales Science Institute (GSSI) (2015), καθώς και σε στήλες του ελληνικού κι ευρωπαϊκού οικονομικού τύπου. Έχει συμμετάσχει σε συγγραφή κεφαλαίων για ακαδημαϊκά βιβλία στο πεδίο των Πωλήσεων και διατελεί κριτής επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά και συνέδρια. Παράλληλα, διαχειρίζεται ατομική συμβουλευτική εταιρεία στον τομέα του Μάρκετινγκ έχοντας αναλάβει τη διαμόρφωση εικόνας και στρατηγικής μάρκετινγκ γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, καθώς και συμβουλευτικές μελέτες, έρευνες αγοράς και σεμινάρια για πάνω από 20 μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες. Είναι συνιδρυτής και διευθύνων του φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης «διατριβή», στο οποίο φοιτούν πάνω από 300 μαθητές κι απασχολούνται 35 καθηγητές, όπου επίσης διδάσκει μαθηματικά.

ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.)

Προγράμματα: Κατάρτιση Λιανικών Πωλήσεων – ΙΠΕ - ΣΕΛΠΕ
Ο κύριος Αντώνης Μακρής είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERSPORT ATHLETICS A.E.E. Κατέχει εκτενή και σημαντική εμπειρία στη διοίκηση δικτύων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, εξαιρετικές γνώσεις της αγοράς του λιανικού εμπορίου, ενώ κατέχει επίσης εμπειρία στην ίδρυση εταιριών πώλησης και παροχής υπηρεσιών όπως Elephants, SAXON, Ειδικοί επιχειρηματικοί σύμβουλοι (LPSA) κλπ. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής καριέρας του έχει αναλάβει πολλές ηγετικές θέσεις σε εταιρείες όπως: Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Ράδιο Κορασίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Saxon, μέλος ΔΣ της εταιρίας παροχής μηχανογραφικών υπηρεσιών Outsource και μέλος ΔΣ της εταιρίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Σαραφίδης, ενώ έχει διατελέσει μέλος αρκετών Διοικητικών Συμβουλίων σε διάφορες εταιρείες και φορείς. Έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ

Προγράμματα: Ιδρυση χρηματοδότηση και αναπτυξη νεοφυων επιχειρησεων
Ο κ. Μακροδημήτρης Μιχαήλ είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Είναι Ερευνητής με διδακτορικές σπουδές στο τομέα της Ρομποτικής στο ΕΜΠ και τελειόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος <<Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά>> του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε στο παρελθόν στο τμήμα Αυτοματισμού στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Έχει μεγάλη εμπειρία στη συγγραφή και υλοποίηση Ερευνητικών Έργων (R&D) στο τομέα της Πληροφορικής, Ρομποτικής, Ηλεκτρονικών & Αυτομάτου Ελέγχου. Κριτής και Δημοσιεύων, πρωτότυπων εργασιών στα καλύτερα διεθνή συνέδρια (AIM, ΙROS) στον κόσμο, στους τομείς της Μηχανοτρονικής και Ρομποτικής. Εργαστηκε τόσο σε μεγάλες εταιρείες (π.χ EBO,Πυρκάλ) όσο και ήταν cofounder ή advisor σε μικρές startups, στις οποίες ανέπτυξε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (Cdd ltd. http://www.cdd.gr/, Skyrobotics ltd, Bota http://www.botasys.com/). Mέλος ΤΕΕ, Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Ελλάδος (ΠΣΔΜΗ), Ιnstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Επίσημος Προσκεκλημένος της ESA (European Space Agency,Noordwijk, Nederlands).

ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Υποψήφια Διδακτορας, Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ

Προγράμματα: Ανάλυση Δεδομένων με την χρηση της R
H Kατερίνα Μαντζούνη ειναι υποψήφιος διδακτορας του τμηματος Στατιστικής απο το 2013 και αναμένεται να ολοκληρώσει το διδακτορικό της μεσα στον επόμενο χρονο. Εχει πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταπτυχιακό στα "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" από το ίδιο πανεπιστημιο. Εχει αρκετή εμπειρία στη χρηση της R και στη στατιστική ανάλυση δεδομένων με την R. Προσφέρει εργαστηριακό έργο στο τμήμα σε μαθηματα που απαιτουν τη χρήση της R.

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω), με εξειδίκευση σε ζητήματα χρηματοοικονομικού δικαίου

Προγράμματα: Σεμινάριο Επιμόρφωσης «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» για την ανανέωση ισχύος πιστοποιητικών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών τύπου (α1)-(δ)
H Eύη Ματθαίου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . Κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και LL.M στο Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο από το Chicago- Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. Δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω), με εξειδίκευση σε ζητήματα χρηματοοικονομικού δικαίου. Από τον Ιούλιο 1997, δικηγόρος στη Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ (MiFID II). Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών 2014/91/ΕΚ, 2001/107/ΕΚ και 2001/108/ΕΚ για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (UCITS), της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) καθώς και της Επιτροπής για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 (Central Securities Depositories Regulation - CSDR). Εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Διαρκή Επιτροπή PTSC της ESMA (2012-2016). Μέλος του Φορέα του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (2000-2005). Δημοσιεύσεις: Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών (άρθρο 8 α του κ.ν. 2190/1920), Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του κ.ν. 2190/1920. Επιμέλεια Β. Αντωνόπουλου, Σπ. Μούζουλα. Σάκκουλας, 2013. Η Κεφαλαιαγορά. Θεσμικό Πλαίσιο - Κριτικές παρατηρήσεις. I.Ρόκας, Χ. Ταρνανίδου, E. Ματθαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010. Οι εισηγμένες εταιρίες και η υποχρέωση διαρκούς πληροφόρησης. Χρηματιστήριο και προστασία επενδυτών. Έκδοση ΚΔΕΟΔ, 2001.

ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & Navision)
Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητής-συνεργάτης του Management Science Laboratory (MSL). Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκηση των Επιχειρήσεων πλήρους φοίτησης (MΒΑ full time) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, καθώς και του Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην κατεύθυνση των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Έχει συμμετάσχει σε συνέδριά τόσο Ελληνικά όσο και Ευρωπαϊκά ενώ έχει εκατοντάδες ενεργές διδακτικές ώρες σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Navision. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στους τομείς της Τεχνολογίας της Πληροφορίας, της Εκπαίδευσης και της Επιχειρησιακής Έρευνας.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διδάσκουσα ΠΔ 407/80 , ΟΠΑ

Προγράμματα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Η Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Λογιστική και διδάσκουσα ΠΔ 407/80 στο μάθημα «Αρχές Λογιστικής» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, εργάζεται ως χρηματοοικονομική αναλύτρια στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) στον τομέα προϋπολογισμού και κοστολόγησης.

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Προγράμματα: Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων
Ο Αλέξανδρος Μπαλτάς είναι διπλωματούχος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και MSc Business Analytics (with specialization in Computer Science) από το University College London (UCL) του Λονδίνου. Έχει πολυετή εμπειρία σε έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, ενώ έχει υπάρξει συνιδρυτής startup εταιρείας. Είναι μέλος του ΤΕΕ και από το 2018 είναι επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ.

ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑ

 

Προγράμματα: Πολυπλοκότητα και Αβεβαιότητα στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη συνδυαστική βελτιστοποίηση, τη μοντελοποίηση και την ανάλυση κόστους/οφέλους.
CV

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια-Πολλαπλασιάστρια εκπαιδευτών των εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ

 

Προγράμματα: Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενήλικων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ
Η Δρ Σταυρούλα Παναγιωτάκου έχει σπουδάσει σε προπτυχιακό επίπεδο Παιδαγωγικά στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές εστιάζονται στη «Διδακτική και Αξιολόγηση» στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών καθώς και το Διδακτορικό της δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής στον τομέα της Παιδαγωγικής. Είναι εκπαιδεύτρια των εκπαιδευτών εκπαιδευτών ενηλίκων, αξιολογήτρια στην πιστοποίηση της επάρκειας των εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ και υλοποιεί ως εκπαιδεύτρια προγράμματα επιμόρφωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Διδάσκει στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου το μάθημα «Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις». Συμμετέχει ενεργά ως εισηγήτρια σε συνέδρια όπου έχει παρουσιάσει μελέτες και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει μακρόχρονη διοικητική και διδακτική εμπειρία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υπηρετεί σε δομή Ειδικής εκπαίδευσης με τη διοικητική θέση της υποδιευθύντριας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ειδική αγωγή, την εκπαίδευση ενηλίκων, τη διδακτική και την αξιολόγηση.

ΠΑΝΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ

Προγράμματα: Ανάλυση Δεδομένων με την χρηση της R
Η Φωτεινή Πανάγου ειναι υποψήφιος διδακτορας του τμηματος Στατιστικής απο το 2014. Εχει πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στη "Στατιστική και Επιχειρησιακή Ερευνα" από το ίδιο πανεπιστημιο. Προσφέρει εργαστηριακό έργο στο τμήμα σε μαθηματα που απαιτουν τη χρήση της R. Εχει αρκετή εμπειρία στη χρηση της R και στη στατιστική ανάλυση δεδομένων με την R.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ-ΠΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ - ΠΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Προγράμματα: Θετική Προσέγγιση σε Οργανωσιακές Πρακτικές, Προβλήματα και Προκλήσεις
Η Μαρία Παπαδάτου – Παστού είναι ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια. Είναι κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας από το University of East London και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία από το Institute of Education, University of London. Έχει επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή με έμφαση στη διάγνωση, αξιολόγηση, παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα ειδικής αγωγής σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκει σε προγράμματα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εκπαιδευόμενη ψυχοθεραπεύτρια στη Συστημική- Διαλεκτική Προσέγγιση (Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου). Έχει εκπαιδευτεί σε ψυχομετρικές δοκιμασίες (WISC, ΤΕΣΤ-A κ.α.) Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος σε δημόσιους φορείς (Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γ.Γ.Ι.Φ, Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών & Παιδιών τους της Γ..ΓΙ.Φ, Κέντρο Κοινότητας Ο.Τ.Α, ΚΑΠΗ Ο.Τ.Α.) και έχει συνεργαστεί με ιδιωτικά θεραπευτικά πλαίσια ως ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Προγράμματα: Βάσεις Δεδομένων, Επιχειρηματική Ευφυΐα και Οπτικοποίηση
Manos Papandreopoulos has been working in the field of IT for the past 21 years, in Athens. Since 2001, he has focused on BI technologies. He worked as BI Services Manager of Hyperion, Cognos & Microsoft BI technologies, for LogicDIS (SingularLogic) and DIS until 2009. In 2009, he founded his own company, called “PLANO”, which offers exclusively specialised advisory services for Microsoft BI technologies. In 2017, he founded the Company KOINEO. Since 2011, PLANO & KOINEO have been having an excellent cooperation with Microsoft, participating in and successfully implementing more than 20 - Enterprise Level - engagements on Business Intelligence. He is a Certified Microsoft – Business Intelligence Technology Specialist, and some of his work/ projects have been awarded with IT Business Excellence Awards.

ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

Διδάκτορας, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας , ΟΠΑ

Προγράμματα: HR Metrics: Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
Ο Νίκος Πάχος είναι Διδάκτορας στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ερευνητικό του πεδίο είναι η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) και πραγματοποιεί την έρευνά του υπό την επίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας Ελεάννας Γαλανάκη. Η διδακτορική διατριβή του έχει σαν αντικείμενο τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις πρακτικές ΔΑΔ και την εργασιακή απόδοση. Είναι υπότροφος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια (EURAM 2017, ESA 2017).

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Διδάκτωρ, ΟΠΑ

Προγράμματα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και με Μεταπτυχιακό Τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής καθώς και επαγγελματική εμπειρία στη διεθνή τραπεζική (Όμιλος HSBC).

ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προγράμματα: Πολυπλοκότητα και Αβεβαιότητα στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Η Ηλέκτρα Πετράκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις στο Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Γουόρικ (University of Warwick). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη λήψη αποφάσεων στις Κοινωνικές Επιστήμες και σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου.
CV

ΣΑΦΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΑΦΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Προγράμματα: Βάσεις Δεδομένων, Επιχειρηματική Ευφυΐα και Οπτικοποίηση
Large Scale Data Virtualization / Warehouse Architecture from the ETL stage through to Reporting. Strong knowledge of MS SS*S & Pentaho C.E. + Pivot4J as well as various Data Storage Engines and Visualization Tools. LAMP/MEAN stack (backend) and JavaScript / Actionscript / HTML / CSS (frontend). Experienced in various front/back-end libraries / frameworks and Graphic Design tools. Mobile app development using Adobe AIR and Apache Cordova.
CV

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Προγράμματα: Ανάλυση Δεδομένων και Προγραμματισμός σε Python 3
Αρχές Προγραμματισμού με MATLAB/OCTAVE
Ο Δημήτριος Τριανταφύλλου είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος αποφοίτησε του ΕΚΠΑ το 2000. Αποφοίτησε από το Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ το 2000. Είναι κάτοχος MSc (2003) και PhD (2009) από το ίδιο Ίδρυμα. Το 2011 διεξήγαγε Μεταδιδακτορική Έρευνα ως υπότροφος του ΙΚΥ. Έχει 15 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 3 εργασίες εφαρμογών σε διεθνή περιοδικά, 4 εργασίες σε διεθνή βιβλία και έχει συμμετάσχει σε 14 15 διεθνή συνέδρια με σύστημα κρίσης και 5 σε πανελλήνια, ενώ στις εργασίες του έχουν γίνει 20 ετεροαναφορές. Έχει εργαστεί ως Λέκτορας ΠΔ/407 στο τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ως Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης στα ΑΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Έχει διδάξει την Python σε μεταπτυχιακά μαθήματα.

ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

Προγράμματα: Πιστοποιητικό Διοικητικών και Ηγετικών Δεξιοτήτων
Πιστοποιητικό στη Διαχείριση Κρίσεων
Ο Χρήστος Τσαγκλής είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών για στελέχη επιχειρήσεων (MSM- Part-time). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Επίλυση Συγκρούσεων και τις Διαπραγματεύσεις και συγκεκριμένα στη κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στην εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Έχει διατελέσει μέλος του Εργαστηρίου Βιομηχανικών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων και είναι μέλος του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Στρατηγικής. Από το 2007 εργάζεται ως στέλεχος, Μέλος Δ.Σ και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε Α.Ε στον κλάδο της Ενέργειας και των Ακινήτων. Επιπλέον, είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εισηγητής Σεμιναρίων σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Οργανωσιακής αλλαγής, Εταιρικής Επικοινωνίας και Διαπραγματεύσεων. Ως εισηγητής έχει πραγματοποιήσει πληθώρα σεμιναρίων σε ΙΙΕΚ και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα στα ανωτέρω αντικείμενα. Από το 2012 είναι Εισηγητής στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε προγράμματα Δια-ζώσης και Εξ’αποστάσεως παρακολούθησης. Είναι μέλος του International Association for Conflict Management και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

ΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διδάκτορας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Εταιρική Ηθική και Κοινωνική Υπευθυνότητα
Ο Xρήστος Σ. Τσανός είναι Διδάκτορας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την Εταιρική Υπευθυνότητα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Βιωσιμότητα και Κοινωνική Υπευθυνότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία, τις Διεπιχειρησιακές Σχέσεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Αξιολόγηση της Απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Διοίκησης Συστημάτων Μεταφορών καθώς και σε σχετικά επαγγελματικά περιοδικά. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και την Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικός Συνεργάτης σε περισσότερα από 20 ερευνητικά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς οργανισμούς. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2013-14).

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διδάκτωρ Οργανωσιακής Συμπεριφοράς του Tμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Θετική Προσέγγιση σε Οργανωσιακές Πρακτικές, Προβλήματα και Προκλήσεις
Η Δρ. Ειρήνη Τσαχουρίδη είναι Διδάκτωρ Οργανωσιακής Συμπεριφοράς του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αποφοιτήσει με άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει λάβει με άριστα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-MBA, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η Δρ. Ειρήνη Τσαχουρίδη διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Οργανωσιακή Συμπεριφορά, τη Θετική Οργανωσιακή Παιδεία, την Επικοινωνία και τη Μεθοδολογία Έρευνας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά και κυρίως επικεντρώνονται στη θετική οργανωσιακή παιδεία, στη θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής, στη θεωρία κοινωνικής ταυτότητας, στο ψυχολογικό συμβόλαιο και τις κοινωνικές συγκρίσεις στον εργασιακό χώρο. Έρευνές της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Επίσης, έχει παρουσιάσει τις εργασίες της σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια (Academy of Management Conference, British Academy of Management Conference, European Academy of Management Conference, European Congress of Work and Organizational Psychology (EAWOP), European Group for Organizational Studies (EGOS) Colloquium).

ΦΡΑΪΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΦΡΑΪΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διδάκτορας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Προγράμματα: Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Mαθαίνοντας τις Πτυχές του eCommerce
Η κυρία Κατερίνα Φραϊδάκη είναι διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύρια ερευνήτρια (senior researcher) και συντονίστρια των δράσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eCommerce Coordinator) στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν- ELTRUN. Έχει πτυχίο από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και MSc στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων από το London School of Economics (LSE). Από το 2010 είναι επιστημονική υπεύθυνη των ετήσιων ερευνών του ELTRUN για τη συμπεριφορά των online Ελλήνων καταναλωτών και των χρηστών social media, καθώς και για την αξιολόγηση των Ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών για την Κοινωνική Δικτύωση και το Ηλετρονικό Εμπόριο. Επιστημονικές εργασίες της έχουν παρουσιασθεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Το 2011 και το 2013 έλαβε το Best paper award, για την μελέτη της στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το e-health αντίστοιχα. Τέλος, είναι μέλος του Δ.Σ. και έχει την θέση του ταμία, στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GRECA (Greek e-Commerce Association).

ΧΑΠΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΧΑΠΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος – Τμήμα Νομικών Προσώπων, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Προγράμματα: Εκπαίδευση στη Φορολογία Εισοδήματος: Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Εκπαίδευση στη Φορολογία Εισοδήματος: Φυσικών Προσώπων
Ο Ματθαίος Χαπίδης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και έχει μεταπτυχιακό τίτλο από το πανεπιστήμιο του Lancaster. Σήμερα εργάζεται στη «Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος – Τμήμα Νομικών Προσώπων», της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών από το έτος 2000, ενώ το διάστημα 1994-2000 απασχολήθηκε στο ελεγκτικό τμήμα μεγάλης διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας. Ως υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, έχει διατελέσει μέλος σε πλήθος ομάδων εργασίας και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σχετικά με φορολογικά θέματα. Ταυτόχρονα, διαθέτει σημαντική εμπειρία ως εκπαιδευτής σε θέματα φορολογίας εισοδήματος.

next
prev

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook