eLearning Ο.Π.Α. - Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ Τουρισμού - Πρόγραμμα elearning ΟΠΑ

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράταση εγγραφών του νέου κύκλου elearning προγραμμάτων έως τις 16 Μαΐου 2021.

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: 19 Μαΐου 2021 Λήξη Εγγραφών: 9 Μαΐου 2021

Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ Τουρισμού

Ποιός είναι ο ρόλος του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ στον τουρισμό; Τί ενέργειες απαιτούνται για την επιτυχημένη λειτουργία στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας; Ποιά είναι τα συσταστικά επιτυχίας των τουριστικών υπηρεσιών; Πώς διαμορφώνονται οι τουριστικές εμπειρίες σήμερα και ποιές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις & οργανισμοί για να κερδίσουν ξεχωριστή θέση στο παγκόσμια τουριστική αγορά; Τι ρόλο διαδραματίζουν οι τεχνολογίες αιχμής στην (ανα)διαμόρφωση των τουριστικών εμπειριών;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες εφαρμοσμένες γνώσεις βασισμένες στην επιστημονική έρευνα και στη μελέτη καλών πρακτικών στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Η φιλοσοφία και το αντικείμενο της τουριστικής εκπαίδευσης επεκτείνουν το πεδίο ανάληψης δράσης και λειτουργίας από τις τουριστικές υπηρεσίες στις σύγχρονες τουριστικές εμπειρίες. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των τουριστικών υπηρεσιών, οι σχέσεις προορισμού-τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών καθώς και τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών μεταξύ τους. Στο πρόγραμμα εντάσσεται η λογική της αξιοποίησης των προκλήσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής ως καταλύτη για την επιτυχία στη διεθνή τουριστική αγορά.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να διευκολύνει τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Η εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιεί το διαδίκτυο ώστε να μην απαιτείται η φυσική παρουσία εκπαιδευομένων, οι οποίοι μπορούν παράλληλα να εργάζονται στον τουριστικό κλάδο και να διαμένουν σε οποιοδήποτε προορισμό της χώρας. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα από τον υπολογιστή τους ή άλλη συσκευή τους οπουδήποτε βρίσκονται και στον χρόνο που επιλέγουν. Με τον τρόπο αυτό, εκπαιδεύονται χωρίς να χρειαστεί ποτέ να απουσιάσουν από την εργασία τους ή να ταξιδέψουν για να έρθουν στην Αθήνα.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες πιστοποίησης της γνώσης παρέχονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις προκλήσεις στο μάνατζμεντ και μάρκετινγκ τουριστικών υπηρεσιών και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση νέων τουριστικών εμπειριών ως καταρτισμένοι επαγγελματίες. Θα έχουν προσθέσει ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους που θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών και θα προσδώσει ιδιαίτερη αξία σε μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο του τουρισμού. 

Σε ποιους απευθύνεται

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος «Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ Τουρισμού» έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με το κύρος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε στελέχη, υπαλλήλους, επιχειρηματίες καθώς και αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στους τομείς διαμονής, εστίασης, μεταφορών, ταξιδιωτικών γραφείων,συνεδρίων και διοργανώσεων εκδηλώσεων, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αξιοθέατα, θεματικά πάρκα, κέντρα πληροφόρησης επισκεπτών (VICs), οργανισμούς διαχείρισης και μάρκετινγκ προορισμών (DMOs) κ.λπ.

Η χρήση εννοιών, όρων, παραδειγμάτων και καλών πρακτικών καθιστά το πρόγραμμα επίσης ενδιαφέρον για τομείς που σχετίζονται έμμεσα με τον τουρισμό, όπως ο ευρύτερος χώρος των τηλεπικοινωνιών και μεταφορών σε έναν προορισμό, digital marketing agencies που χειρίζονται accounts ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων καταλυμάτων, κ.ο.κ.

Ενότητες

Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες, η αλληλουχία και το περιεχόμενο των οποίων έχουν ως εξής: 

Ενότητα 1:

Μάνατζμεντ & μάρκετινγκ τουριστικών επιχειρήσεων & οργανισμών

Η πρώτη ενότητα είναι μία θεμελιώδης θεματική ενότητα που χρειάζονται όλοι οι συμμετέχοντες, με ή χωρίς προηγούμενη επαφή στο Μάνατζμεντ και στο Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς θα τεθούν οι βάσεις για την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των τουριστικών υπηρεσιών και της διαμόρφωσης των τουριστικών εμπειριών. Πρόκειται για την εισαγωγική πλατφόρμα γνώσεων, που συνδυάζει μελέτες περίπτωσης για την καλύτερη δυνατή κατανόηση των εννοιών και βασικών αρχών Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ. Άξονας αναφοράς της θεματικής αυτής είναι ο ρόλος και πρακτικές εφαρμογές του Μάνατζμεντ και του Μάρκετινγκ στον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Θεματική Ενότητα 2:

Επιτυχημένη λειτουργία επιχειρήσεων & οργανισμών στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού

Η δεύτερη ενότητα αποτυπώνει τα στάδια της αλυσίδας αξίας του τουρισμού δίνοντας πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές για τον τρόπο λειτουργίας του τουριστικού κλάδου και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις στην ελληνική και την παγκόσμια τουριστική αγορά. Πραγματοποιώντας εικονικά ταξίδια σε προορισμούς του κόσμου, γίνεται ανάλυση του κλάδου τουρισμού & φιλοξενίας και τις σχέσεις μεταξύ τουριστικού προορισμού, τουριστικών επιχειρήσεων & οργανισμών καθώς και τουριστών & επισκεπτών, επεξηγώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου, που τεκμηριώνουν τις ιδιαιτερότητες και τη μοναδικότητά του. Αποσαφηνίζεται με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο ο ρόλος και η σημασία κάθε τομέα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Θεματική Ενότητα 3:

Τουριστικές υπηρεσίες

Η τρίτη ενότητα εξετάζει τα επιμέρους χαρακτηριστικά των τουριστικών υπηρεσιών, μέσα από πρακτικές εφαρμογές και καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του τουρισμού στην πράξη. Αναλύεται διεξοδικά η φιλοσοφία των υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο, ο ανθρωποκεντρικός τους χαρακτήρας καθώς και οι προκλήσεις που απορρέουν σε επίπεδο μάνατζμεντ και μάρκετινγκ. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ροών των επισκεπτών, η διασφάλιση ομαλής λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψιν την εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος, καθώς και η διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών. Αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό υλικό, η ενότητα αυτή περιλαμβάνει καθημερινά παραδείγματα από τον κλάδο του τουρισμού και ενσωματώνει ταινία μικρού μήκους από τον κλάδο της φιλοξενίας.

Θεματική Ενότητα 4:

Τουριστική εμπειρία και νέες τεχνολογίες

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο αξιοποίησης εργαλείων που ενισχύουν  την ψηφιακή παρουσία, αναδεικνύοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα εμπειριών σε φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον. Τεκμηριώνοντας την έννοια του οικοσυστήματος του τουρισμού, εστιάζει στον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων/οργανισμών & επισκεπτών/τουριστών, στη σχέση με influencers και επαναλαμβανόμενους πελάτες (repeaters) σε όλο το φάσμα των αποφάσεων που λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από το ταξίδι. Αναλύεται η σημασία της τουριστικής εμπειρίας και ο τρόπος με τον οποίο επαγγελματίες και επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού μπορούν να προσδώσουν αξία σε αυτήν, αξιοποιώντας παράλληλα εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής.

Η «αξία» του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στην πρακτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον τρόπο λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, δίνοντας έμφαση στον τρόπο διαχείρισης της τουριστικής εμπειρίας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε επίπεδο επιχειρήσεων και προορισμών με συνεχώς πιο απαιτητικούς πελάτες, που λειτουργούν ως «ψηφιακοί ιθαγενείς» στη νέα γενιά τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Το παρόν πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στελέχη του τουρισμού, για άτομα που διαθέτουν εμπειρία στον κλάδο τουρισμού & φιλοξενίας, καθώς και για όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο, αποκτώντας μία πιο εξειδικευμένη γνώση για το Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δίνοντας έμφαση στη διαμόρφωση τουριστικών εμπειριών. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ., αρχές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, διοίκηση υπηρεσιών, κ.λπ.) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ.  τρόπος προσέγγισης των επισκεπτών και των τουριστών στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών, τρόποι συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κλάδου κ.λπ.), ώστε να μπορούν μέσω των γνώσεων που θα αποκομίσουν να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν τουριστικές εμπειρίες. Κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

  • Να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, δίνοντας έμφαση στη σχέση μεταξύ προορισμών, επιχειρήσεων και επισκεπτών/τουριστών
  • Να συγκεκριμενοποιήσουν τον ρόλο και τη σημασία του μάρκετινγκ για τον τουριστικό κλάδο
  • Να συμβάλλουν στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού προς όφελος των επαγγεματικών και επιχειρηματικών τους  λειτουργιών
  • Να προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες υψηλής αξίας για επισκέπτες και τουρίστες
  • Να αντιληφθούν τον ρόλο των τουριστικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των τουριστικών εμπειριών

Να κατανοήσουν τη σημασία ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής στον σχεδιασμό νέων τουριστικών  εμπειριών

Διδάσκοντες

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • elearning.aueb.gr
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
  • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

  • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account