eLearning Ο.Π.Α. - Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων/Υπηρεσιών και Νέων Επιχειρηματικών Μοντέλων

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράταση εγγραφών του νέου κύκλου elearning προγραμμάτων έως τις 16 Μαΐου 2021.

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: 19 Μαΐου 2021 Λήξη Εγγραφών: 9 Μαΐου 2021

Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Στις μέρες μας, η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσα από την παροχή λύσεων σε πολλαπλά καίρια ζητήματα, την αλλαγή του τρόπου αλληλεπίδρασης μας με το περιβάλλον, την υποστήριξη ψηφιακών καναλιών, την ενδυνάμωση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Παράλληλα παρατηρείται μία έντονη έλλειψη στην αγορά εργασίας ατόμων που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που βασίζονται σε τεχνολογική καινοτομία, καθώς απαιτείται συνδυασμός ενός δυνατού τεχνολογικού υποβάθρου με έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης. Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να καλύψει αυτή την ανάγκη, αναπτύσσοντας τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης σε άτομα που έχουν ένα καλό υπόβαθρο στον τομέα της πληροφορικής, αλλά χρειάζεται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν εργασία, όπου κα ξεκινήσουν από μία τεχνολογική καινοτομία και κα προχωρήσουν μέσα από συστηματική καθοδήγηση στην υλοποίηση των πρώτων βημάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης της ιδέας τους. Παράλληλα θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης που αφορούν στην επιχειρηματική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών (όπως Internet-of-Things, wearables, mobile κλπ.), ενώ θα καλυφτούν οι βασικοί τομείς επιχειρηματικού σχεδιασμού (μάρκετινγκ και πωλήσει , online επικοινωνία, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.). 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εμπνευστές επιχειρηματικής ιδέας που θέλουν να την υλοποιήσουν και να βγάλουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά
 • Απόφοιτοι με δυνατό τεχνολογικό υπόβαθρο που θέλουν να αναπτύξουν έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης
 • Διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να επεκταθούν και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της επιχείρησής τους
 • Υπάλληλοι που θέλουν να αλλάξουν καριέρα και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο επιχειρείν
 • Νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να επεκτείνουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν
 • Ερευνητές που θέλουν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα
 • Οποιοσδήποτε θέλει να σχεδιάσει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και να δημιουργήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Φοιτητές που προσπαθούν να αποφασίσουν ποια επαγγελματική κατεύθυνση να ακολουθήσουν κατανοώντας τον εαυτό τους ως επιχειρηματίες
 • Άνεργοι που ψάχνουν να βρουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους

Ενότητες

 • Ανάπτυξη και σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων - υπηρεσιών
 • Στρατηγική αναγνώρισης καινοτομικών τάσεων και τεχνικές δημιουργικότητας
 • Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού
 • Σχεδίαση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου
 • Παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών και μελετών περίπτωσης
 • Ανάπτυξη πρωτοτύπου (mockup) και πελατο-κεντρική σχεδίαση
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων παρουσίασης και υποστήριξης μιας επιχειρηματικής ιδέας σε πιθανούς χρηματοδότες (Pitching)
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση για νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Παρακίνηση και διαχείριση ομάδας
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις
 • Νομικός οδηγός για μια καινοτόμα ιδέα
 • Συντάσσοντας το επιχειρηματικό σχέδιο
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης
 • Μοντέλα μεταφοράς τεχνολογίας
 • Εργασία: Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες και παρουσίαση

Η «αξία» του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν όλα τα βήματα ξεκινώντας από τη σύλληψη μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας, τη σχεδίαση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου μέχρι την υλοποίηση αρχικών οθονών (mockup) και μιας πρώτης έκδοσης του προϊόντος/ υπηρεσίας (prototype) και όλων των αναγκαίων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάπτυξη μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη γνώση, τα απαραίτητα εργαλεία και τις στρατηγικές που απαιτούνται προκειμένου να:
 • μάθουν τεχνικές δημιουργικότητας και παραγωγής καινοτόμων ιδεών
 • εμβαθύνουν στην αγορά-στόχο και στη διενέργεια έρευνας αγοράς και ανάλυσης του ανταγωνισμού
 • αναλύσουν πώς να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία και αντίστοιχη επιχειρηματική ιδέα, μέσω της αποτελεσματικής οικοδόμησης των συστατικών στοιχείων και των πόρων
 • αναλύσουν πώς να σχεδιάσουν και αξιολογήσουν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα
 • κατανοήσουν βασικούς τομείς επιχειρηματικού σχεδιασμού (ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις, νομικά θέματα, θέματα χρηματοδότησης κλπ.)
 • δομήσουν τις ιδέες τους σε ένα στιβαρό σύνολο και να τις υποστηρίζουν με ανάλογα, κατάλληλα επιχειρήματα, συνδυάζοντας έμφαση, κίνηση, δημιουργικότητα
 • κατανοήσουν την έννοια της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας και να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους ως επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, των ρόλων και των βασικών ευθυνών


Διδάσκοντες

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ
Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ
Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN)
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
Innovation Activities Officer Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN)
 
Το διδακτικό προσωπικό θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, Υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΟΠΑ. 
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account