Logo
Έναρξη Μαθημάτων: - Λήξη Εγγραφών: -

Εκπαίδευση Νέων Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει βασικές έννοιες για την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από τις Επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητα εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος. Αναλύονται τεχνικά θέματα πού καθιστούν δυνατή την σε βάθος κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα συνιστάται, χωρίς αυτό να αποτελεί τυπική προϋπόθεση αποδοχής, για άτομα με σχετική εργασιακή εμπειρία μικρότερη των δύο ετών.

Ενότητες

 • Παρουσίαση και Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Μικρές, Μεσαίες , Μεγάλες Οντότητες)
 • Ενσώματα & Άυλα Πάγια 
 • Επενδυτικά Ακίνητα
 • Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
 • Αποθέματα 
 • Εμπορικές Απαιτήσεις- Υποχρεώσεις
 • Φορολογία-Αναβαλλόμενοι Φόροι  
 • Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 • Συνενώσεις Επιχειρήσεων- Ενοποιημένες Καταστάσεις
 • Απομείωση μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών
 • Από κοινού κατοχή στοιχείων του ενεργητικού 
 • Η λογιστική των δεδουλευμένων Εσόδων- Εξόδων
 • Λογιστικά Αρχεία- Παραστατικά

Η «αξία» του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την απαιτούμενη κατανόηση εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων ώστε να μπορούν να απασχοληθούν στις οικονομικές υπηρεσίες μιας επιχείρησης, τις οικονομικές υπηρεσίες ενός οργανισμού καθώς και σε λογιστικό γραφείο που ασχολείται με θέματα εφαρμογής ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα, με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, να καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης θα είναι δυνατή η κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης μέσα από την ανάλυση θεμελιωδών λογιστικών μεγεθών. Τέλος θα είναι εφικτή η αντιμετώπιση βασικών τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Διδάσκοντες

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΕΒΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ

Το διδακτικό προσωπικό θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του ΟΠΑ, Υποψήφιους Διδάκτορες ή Διδάκτορες του ΟΠΑ, Στελέχη επιχειρήσεων. 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

© 2016 eLearning, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών