eLearning Ο.Π.Α. - Εκπαίδευση Λογιστών και Νομικών στη Φορολογία Εισοδήματος - Πρόγραμμα elearning ΟΠΑ

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: 13 Οκτωβρίου 2020 Λήξη Εγγραφών: 11 Οκτωβρίου 2020

Εκπαίδευση στη Φορολογία Εισοδήματος: Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, και παρέχεται ανεξάρτητα από το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων», που προγραμματίζεται για το 2018. Τα δύο προγράμματα, σε συνδυασμό, αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη και σε βάθος παρουσίαση και ανάλυση του θέματος της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων αναλύει περιεκτικά τις σχετικές ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – ΚΦΕ (ν. 4172/2013), με αναφορά στις εκδοθείσες ερμηνευτικές εγκυκλίους του νόμου καθώς και σε θέσεις της Φορολογικής Διοίκησης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής προσέγγισης του σεμιναρίου είναι ότι οι ρυθμίσεις της φορολογικής νομοθεσίας συσχετίζονται και αντιπαραβάλλονται με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες (ΕΛΠ – ΔΠΧΑ), ώστε ο εκπαιδευόμενος να έχει ολοκληρωμένη άποψη επί των σχετικών θεμάτων.

Στο σχεδιασμό του προγράμματος έχει ληφθεί υπόψη ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει διαφορετικές προτιμήσεις, δυνατότητες ή ανάγκες, αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο μελέτης. Για την κάλυψη αυτής της διαφορετικότητας, διατίθεται ποικιλία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, που καλύπτει με πληρότητα το αντικείμενο του προγράμματος.

 • Διαφάνειες, σε ηλεκτρονική μορφή, με θεωρία και παραδείγματα που καλύπτουν ολοκληρωμένα, συνοπτικά και περιεκτικά, τις κύριες ρυθμίσεις του ΚΦΕ και του σχετικού ερμηνευτικού υλικού.
 • Εικονοσκοπημένες διαλέξεις (βίντεο), για κάθε ενότητα του προγράμματος. Οι διαλέξεις παρουσιάζουν με επεξηγηματικό και εύληπτο τρόπο το υλικό των διαφανειών.
 • Περιεκτικές σημειώσεις, σε έντυπη μορφή, γραμμένες ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ανάλυση συνοδεύεται από σειρά αντιπροσωπευτικών ασκήσεων – παραδειγμάτων, με επεξηγηματικές λύσεις.
 • Ασκήσεις επί πρακτικών προβλημάτων τύπου «Σωστό – Λάθος» και «Πολλαπλής επιλογής», σε ηλεκτρονική μορφή, που ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να χειριστεί μετά τη μελέτη του υλικού. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει στη συνέχεια ανατροφοδότηση, με την ορθή απάντηση σε κάθε ερώτηση-πρόβλημα και τεκμηρίωση στο νόμο και τα εκδοθέντα ερμηνευτικά κείμενα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικούς, που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 2. ορκωτούς λογιστές ειδικευόμενους σε φορολογικά θέματα.
 3. νομικούς ειδικευόμενους σε φορολογικά θέματα.

Το πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Φορολογίας.

Ενότητες

1. Υποκείμενα του φόρου και έκταση φορολογικής υποχρέωσης


2. Έννοιες Φορολογικής Κατοικίας και Μόνιμης Εγκατάστασης

Έννοια της φορολογικής κατοικίας για τα νομικά πρόσωπα

Προϋποθέσεις για την απόκτηση φορολογικής κατοικίας με κριτήριο τον τόπο άσκησης πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα

Μόνιμη εγκατάσταση: Ορισμός και περιπτώσεις απόκτησης μόνιμης εγκατάστασης- Εξαιρέσεις


3. Αντικείμενο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων


4. Απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματος νομικά πρόσωπα


5. Φορολογητέο εισόδημα

Κατηγορίες εισοδημάτων νομικών προσώπων (από ακίνητα, τίτλους, υπεραξία)

Προσδιορισμός του Κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα

Φορολογικό Έτος

Πίστωση Φόρου που Καταβλήθηκε στην Αλλοδαπή

 

6. Εκπιπτόμενες Δαπάνες

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Δαπάνες Επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Φορολογικές αποσβέσεις

Αποτίμηση Αποθεμάτων και προϊόντων

Επισφαλείς απαιτήσεις

Μεταφορά ζημιών

 

7. Υποκεφαλαιοδότηση

Έννοια υποκεφαλαιοδότησης

Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες Τόκων

Μεταφορά δαπανών

Μη εφαρμογή των διατάξεων περί υπο-κεφαλαιοδότησης

 

8. Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Συνδεδεμένα Πρόσωπα

Αρχή των ίσων αποστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ

Αποδεκτές Μέθοδοι τεκμηρίωσης

Υποχρέωση τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

Προθεσμία συμμόρφωσης

Συνέπειες μη συμμόρφωσης

 

9. Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος

Εκκαθάριση

Συντελεστής Φορολογίας στα κέρδη των νομικών προσώπων

Υποχρέωση προκαταβολής φόρου

 

10. Εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα)

Ενδοομιλικά Μερίσματα

Παρακράτηση Φόρου

Πρόσωπα που υποχρεούνται σε παρακράτηση

Εισοδήματα που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου

Υποκείμενες πληρωμές

Συντελεστές παρακράτησης φόρου

Απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

Μερίσματα

Τόκοι

Δικαιώματα

 

11. Κανόνες για φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή

Πλαίσιο κατά της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής

Γενικό πλαίσιο και ειδικοί κανόνες κατά της φοροαποφυγής στην Ελλάδα

Κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες

 

12. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων και προκαταβολή του φόρου

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

Η «αξία» του προγράμματος

Η εκπαιδευτική προσέγγιση διακρίνεται από τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία συντελούν στην αποτελεσματική κατανόηση του αντικειμένου:
α) Γίνεται αναφορά στις εκδοθείσες ερμηνευτικές εγκυκλίους των νόμων καθώς και σε γνωματεύσεις των αρμοδίων αρχών.
β) Γίνεται συσχέτιση και επεξήγηση της διαφοράς των φορολογικών από τους λογιστικούς κανόνες.
γ) Παρουσίαση της ύλης και του τρόπου εφαρμογής – αντιμετώπισης των θεμάτων με ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα, λαμβάνοντας υπόψη και ερωτήματα που έχουν τεθεί από επαγγελματίες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια των εκπαιδευτών.
δ) Δυνατότητα εξάσκησης του εκπαιδευόμενου σε πλήθος ασκήσεων που καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο της ύλης του προγράμματος, και οι οποίες βασίζονται σε καταστάσεις και σενάρια προερχόμενα από την επιχειρηματική και λογιστική πράξη.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος, έχουν ως εξής:

1. Κατανόηση της φιλοσοφίας και του πλαισίου λειτουργίας του ν. 4172/2013, σε ότι αφορά τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
2. Κατανόηση της βασικής θεματολογίας της φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και ανάπτυξη ικανότητας εφαρμογής των σχετικών διατάξεων (υποκείμενοι-απαλλασσόμενοι, φορολογητέο εισόδημα, εκπιπτόμενες δαπάνες, υποκεφαλαιοδότηση, ενδοομιλικές συναλλαγές, υπολογισμός φόρου εισοδήματος).
3. Κατανόηση των βασικών ρυθμίσεων του ν. 4172/2013, σε ότι αφορά τις διεθνείς πτυχές της φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (φορολογική κατοικία, μόνιμη εγκατάσταση, πίστωση καταβληθέντος φόρου στην αλλοδαπή).
4. Συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος.
5. Κατανόηση της διασύνδεσης του της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με το λογιστικό πλαίσιο της χώρας [Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ (ν. 4308/14) και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – ΔΠΧΑ).

Διδάσκοντες

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙΔΗΣ
Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος – Τμήμα Νομικών Προσώπων, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
Διευθυντής και εταίρος της λογιστικής εταιρείας Ecovis Hellas Ltd
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελεγκτικής Εταιρείας ECOVIS HELLAS SA
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account