Logo
Έναρξη Μαθημάτων: 2021 Λήξη Εγγραφών: 2021

Η Επιχειρηματικότητα στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης

Το πρόγραμμα "Η Επιχειρηματικότητα στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης" στοχεύει στο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις βασικές θεωρητικές ερμηνείες και εμπειρικές γνώσεις για τις πολλαπλές δραστηριότητες του επιχειρείν. Επίσης, δίνει έμφαση στις προϋποθέσεις για τη διασύνδεση μεταξύ της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η προσέγγιση είναι διαχρονική και βασίζεται και σε κλαδικές και εθνικές συγκρίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματική παράδοσης και κουλτούρα σε επιλεγμένες χώρες της Δύσης, της Άπω Ανατολής και της Μεσογείου. Αναλύεται επίεσης το θέμα των διεθνικών συνεργασιών και ο σύγχρονος ρόλος των εθνικών μειονοτήτων (διασπορών).
Επίσης, μελετώνται: 1) μικρο-παραδείγματα επιτυχημένων και αποτυχημένων επιχειρηματιών με ιδιαίτερη αναφορά στον ελληνικό χώρο, και 2) στοιχεία και ερμηνείες για την ανάδειξη νέου επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα.
Τέλος, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για να στήσουν μία επιχείρηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους και Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), ΑΤΕΙ
 • Αποφοίτους Λυκείου
 • Στελέχοι επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, σημερινούς ή επίδοξους επιχειρηματίες
 • Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε συναφείς κλάδους με την επιχειρηματικότητα ή από άλλο πεδίο που επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους
 • Εργαζόμενους σε οργανισμούς που σχετίζονται με την επέκταση των διεθνών επενδύσεων στην Ελλάδα, την προώθηση Ελλήνων επιχειρηματιών/επιχειρήσεων στο εξωτερικό
 • Έλληνες που ήδη επιχειρούν ή επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες με δράση διεθνική
 • Ξένους που θέλουν να έχουν επιχειρηματική συνεργασία με Έλληνες ή να στήσουν επιχείρηση στην Ελλάδα

Ενότητες

 • Θεμελειώδεις αρχές και έννοιες
 • Το επιχειρείν σε ένα διεθνές περιβάλλον συνεχών αλλαγών
 • Σύγκριση εθνικών τυπολογιών και μοντέλων επιχειρηματικότητας (ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη, Ιαπωνία)
 • Σύγκριση εθνικών τυπολογιών και μοντέλων επιχειρηματικότητας (Κίνα, Μεσόγειος, Ελλάδα)
 • Διεθνική επιχειρηματικότητα - οι επιχειρηματικές εθνικές διασπορές
 • Πρακτικές οδηγίες
 • Wrap up

Η «αξία» του προγράμματος

Βασικός στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν στέρεες γνώσεις στο ποια είναι τα συστατικά του επιχειρείν μέσα από μία συνθετική ανάλυση που συνδυάζει τη θεωρία, την εμπειρική παρατήρηση, συγκριτική επισκόπηση διαφόρων επιχειρηματικών εθνικών κουλτουρών και πρακτικών, προσωπικές μαρτυρίες ποικίλων επιχειρηματικών και βασικές οδηγίες για την υλοποίηση μίας επιχειρηματικής ιδέας στα πρώτα στάδια μέσω της δημιουργίας business plan και άλλων εργαλείων.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τις δεξιότητες να:

 • αντιλαμβάνονται τις ποικίλες διαστάσεις του επιχειρείν
 • εντοπίζουν με ευκρίνεια την καινοτομική και κοινωνικά χρήσιμη επιχειρηματικότητα
 • αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης
 • έχουν βασική αντίληψη για τις μεγάλες και καινοτόμες αλλαγές στο στίβο της διεθνούς επιχειρηματικής δράσης
 • έρχονται με καλύτερη αντίληψη σε επαφαή με επιχειρηματίες από άλλες χώρες
 • κατανοούν τα διδάγματα/οφέλη από αποτυχημένες και επιτυχημένες επιχειρηματικές δράσεις
 • γνωρίζουν ποια είναι τα απαραίτητα συστατικά και πρώτα βήματα για την υλοποίηση επιχειρηματικής ιδέας

Διδάσκοντες

ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΠΦΩ ΠΕΠΕΛΑΣΗ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

© 2020 eLearning, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών