eLearning Ο.Π.Α. - Διαχείριση Δεδομένων, Επιχειρηματική Ευφυΐα και Οπτικοποίηση - Πρόγραμμα elearning ΟΠΑ

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράταση εγγραφών του νέου κύκλου elearning προγραμμάτων έως τις 16 Μαΐου 2021.

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: 19 Μαΐου 2021 Λήξη Εγγραφών: 9 Μαΐου 2021

Διαχείριση Δεδομένων, Επιχειρηματική Ευφυΐα και Οπτικοποίηση

Ο τομέας των Βάσεων Δεδομένων ξεκίνησε σαν μια εξειδικευμένη εφαρμογή πληροφορικής στα τέλη της δεκαετίας του 70 για να καταλήξει στις μέρες μας ως ένας από τους βασικούς πυλώνες τεχνολογίας σε πλήθος καθημερινών εφαρμογών. Η εποχή των μεγάλων δεδομένων (big data) και της επιχειρηματικής αναλυτικής (business analytics) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση βάσεων δεδομένων. Όπως συχνά έχει επισημανθεί σε άρθρα, αν κάποιο στέλεχος ενός οργανισμού δε γνωρίζει SQL, σε μερικά χρόνια θα θεωρείται «αναλφάβητος». Τα δεδομένα που συλλέγονται σε έναν οργανισμό οργανώνονται σε μία αποθήκη δεδομένων (data warehouse) με σκοπό την ανάλυσή τους για την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη χρήση της γλώσσας SQL για την ανάκτηση πληροφοριών από μία βάση δεδομένων, καθώς και στη σχεδίαση, ανάπτυξη και χρήση μίας αποθήκης δεδομένων. Με τον όρο χρήση, εννοείται η πολυδίαστατη ανάλυση των δεδομένων (OLAP), η εξόρυξη γνώσης (data mining) και η οπτικοποίηση της ανάλυσης (visualization). Για την ανάπτυξη και χρήση μίας αποθήκης δεδομένων χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα και εργαλεία και ένας επιπλέον σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε ένα τυπικό, δημοφιλές στην αγορά, τέτοιο σύστημα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το αντικείμενο του σεμιναρίου δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού και είναι χρήσιμο σε ένα ευρύ φάσμα στελεχών ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης, σε τμήματα πληροφορικής, πωλήσεων, marketing, ανθρώπινου δυναμικού, κ.α. Απόδειξη αυτού είναι, το γεγονός ότι σχετικά προπτυχιακά μαθήματα υπάρχουν πλέον σε τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανικών, Στατιστικής, Μαθηματικών, Φυσικής, Διοικητικής Επιστήμης και, φυσικά, Πληροφορικής. Ως εκ τούτου, το σεμινάριο απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και πρώην ΤΕΙ στους παραπάνω τομείς. Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούνται, θα επιστρέψουν στους καταρτιζόμενους να επεκτείνουν την αναλυτική ικανότητα των τμημάτων τους με νέα δεδομένα και εργαλεία.  

Ενότητες

H ύλη του προγράμματος εστιάζεται σε θέματα διαχείρισης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας και αποτελείται από τις εξής 3+1 θεματικές ενότητες:

 • Βάσεις Δεδομένων και η γλώσσα SQL
  Eκμάθηση σε MS SQL Server
  • Εισαγωγικά: Διαχείριση δεδομένων, Big Data, Analytics
  • Μοντέλα δεδομένων, Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
  • Η γλώσσα SQL
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα
  Eκμάθηση σε: MS SQL Server Analysis Services
  • Αρχιτεκτονική και ανάπτυξη αποθηκών δεδομένων
  • Η διαδικασία Extract-Transform-Load (ETL)
  • Star/Snowflake σχήματα, κύβοι δεδομένων, τεχνολογίες
  • OLAP (online analytical processing) / multi-dimensional analysis
   Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων: classification, clustering, association rules
 • Οπτικοποίηση Δεδομένων
  Eκμάθηση σε: Power BI
  • Εισαγωγή στην Τεχνολογία Power BI. Αντληση, μετασχηματισμός δεδομένων και εισαγωγή στο Relational Data Modeling με τη χρήση του Power BI Desktop
  • Εμβάθυνση στις τεχνικές Data Modeling με τη χρήση του Power BI Desktop. Εισαγωγή στις γλώσσες διαχείρισης δομών δεδομένων και ερωτημάτων DAX.
  • Προχωρημένες τεχνικές Οπτικοποίησης δεδομένων. Αναλυση των λειτουργιών της Cloud υπηρεσίας Power BI Service.
 • Νέα Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων (Μία εισαγωγή)
  • Σύντομη εισαγωγή στα NoSQL συστήματα διαχείρισης δεδομένων: key-value stores, document stores, graph databases. Εισαγωγή στις ροές δεδομένων (data streams.)

Η «αξία» του προγράμματος

Οι γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς διαχείρισης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυϊας θεωρούνται από τις πλέον περιζήτητες στην αγορά εργασίας παγκοσμίως. Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές σε κλαδικές μελέτες, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά τέτοιων στελεχών.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

O μαθησιακός στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και η χρήση αυτών σε ένα περιβάλλον αποθήκης δεδομένων. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 • να γράψουν απλά ή σύνθετα ερωτήματα σε SQL μέσω των οποίων να διαχειρίζονται το σχήμα μίας σχεσιακής ΒΔ, να εισάγουν/αλλάζουν τα δεδομένα μίας σχεσιακής ΒΔ, ή να ανακτούν δεδομένα με διάφορους τρόπους,
 • να συνδέονται σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων με μία γλώσσα προγραμματισμού και να ανακτούν δεδομένα,
 • να σχεδιάσουν το σχεσιακό σχήμα μίας αποθήκης δεδομένων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία star ή snowflake,
 • να δημιουργήσουν κύβους δεδομένων πάνω από ένα star/snowflake σχήμα,
 • να κατανοούν τις βασικές λειτουργίες και αλγόριθμους υλοποίησης αυτών, στην εξόρυξη δεδομένων: κατηγοριοποίηση, συσταδοποίηση, κανόνες συσχέτισης,
 • να χρησιμοποιούν ένα δημοφιλές εμπορικό σύστημα σχεσιακής ΒΔ για όλα τα παραπάνω,
 • να κατανοούν τις βασικές έννοιες οπτικοποίησης δεδομένων σε περιβάλλοντα αποθηκών δεδομένων και να χρησιμοποιούν ένα εμπορικό εργαλείο για τη δημιουργία visual reports.

 

Διδάσκοντες

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΦΡΑΣ
Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
 
ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
Σύμβουλος Επιχειρήσεων  
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account