eLearning Ο.Π.Α. - Πιστοποιητικό στη Διαχείριση Κρίσεων - Πρόγραμμα elearning ΟΠΑ

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: 30 Οκτωβρίου 2020 Λήξη Εγγραφών: 29 Οκτωβρίου 2020

Πιστοποιητικό στη Διαχείριση Κρίσεων

Η πρόσφατη εμπειρία (βλ. πανδημία Covid-19, capital controls, φυσικές καταστροφές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κ.ά.) έχει δείξει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο σύντομο μέλλον η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει μια κρίση. Μια τέτοια κρίση που μπορεί να επισύρει σοβαρές συνέπειες στα αποτελέσματα και τη λειτουργία της και να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο θέσεις εργασίας. Παρότι η διαχείρισή της συχνά θεωρείται ως ένα θέμα που αφορά την ανώτερη διοίκηση, κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπισή της.

Γι’ αυτό, ανεξάρτητα από τη θέση σας στην ιεραρχία, κάποια στιγμή θα έρθετε αντιμέτωποι με ένα ερώτημα:

έχετε τις γνώσεις, τα “πρακτικά εργαλεία” και την κατάλληλη νοοτροπία να διαχειριστείτε τα επικοινωνιακά, διαχειριστικά, ψυχολογικά, και στρατηγικά ζητήματα που συνοδεύουν μια κρίση;

Ακόμα και η πιο κερδοφόρα επιχείρηση μπορεί να αποτύχει στη διαχείριση της, αν οι εργαζόμενοί δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να την αντιμετωπίσουν. Αρκεί να σκεφτείτε: πόσο προετοιμασμένη ήταν η επιχείρηση που εργάζεστε (και/ή εσείς προσωπικά) στη διαχείριση της κρίσης που προκλήθηκε από τον Covid-19;

Αντίθετα, ένα καλά δομημένο σχέδιο πρόληψης, υλοποίησης και αναθεώρησης διαδικασιών στη βάση νέων δεδομένων, συμβάλει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η πρακτική αυτή γνώση ενισχύει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και τους ενδυναμώνει ώστε να αντιμετωπίσουν πιθανούς κινδύνους και απειλές. Η ύπαρξη τέτοιων εργαζομένων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και να λειτουργήσουν στην αιχμή του ανταγωνισμού (ακόμη και) εν μέσω κρίσης.

Το Πιστοποιητικό στη Διαχείριση Κρίσεων (CriMa) στοχεύει στην ικανοποίηση μιας ανάγκης, που υπάρχει σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, να καταστρώνουν σχέδια, διαδικασίες και πρωτόκολλα για την διαχείριση υφιστάμενων και/ή μελλοντικών κρίσεων. Μέσα σε 6 θεματικές ενότητες (8 εβδομάδες ή 2 μήνες), το CriMa προσφέρει πρακτικά εφόδια που θα σας βοηθήσουν να:

 • δημιουργήσετε ένα πλάνο διαχείρισης κρίσης,
 • ηγηθείτε της προσπάθειας αντιμετώπισης και μετάβασης στη νέα πραγματικότητα,
 • στελεχώσετε ομάδες διαχείρισης κρίσης,
 • διαχειριστείτε πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, υφισταμένους, προϊσταμένους, μετόχους, κοινή γνώμη, κρατικούς φορείς, κλπ.
 • επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες εντός και εκτός της επιχείρησης,
 • δημιουργήσετε τις κατάλληλες συμμαχίες, που θα επιτρέψουν την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και τη διατήρηση των όποιων αλλαγών απαιτηθούν.

Τα μαθήματα προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης masterclass.aueb.gr. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σειρά από ολιγόλεπτα βίντεο, διαφάνειες, τεστ αυτοαξιολόγησης, δραστηριότητες, και πρόσθετο υλικό. Οι εκπαιδευόμενοι τις παρακολουθούν οποτεδήποτε και όσες φορές επιθυμούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Οι ενότητες γίνονται διαθέσιμες ανά εβδομάδα. Ο συνολικός φόρτος εργασίας είναι 60 ώρες που περιλαμβάνουν παρακολούθηση βίντεο, δραστηριότητες και μελέτη, τελική αξιολόγηση και ατομική εργασία.

Στο τέλος του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο Πλάνο Διαχείρισης Κρίσης για την επιχείρηση/οργανισμό της επιλογής τους. Η εργασία αυτή, τύπου project, δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση για την ολοκλήρωση του CriMa, αλλά μια πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν  και σύνδεσή τους με πιθανές κρίσεις που μπορεί να κληθούν να αντιμετωπίσουν στην πράξη. Άρα, στο CriMa, η θεωρία γίνεται πράξη!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί στο δημόσιο, ιδιωτικό τομέα ή ΜΚΟ καθώς και σε εταιρείες κάθε κλάδου που επιθυμούν να ενισχύσουν το προσωπικό τους με πρακτικές γνώσεις στη διαχείριση κρίσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.  

Ενότητες

 1. Ηγεσία σε καιρούς κρίσης
 2. Στρατηγικές προετοιμασίας κρίσεων & Πλάνο Διαχείρισης Κρίσεων
 3. Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης
 4. Επικοινωνία στη διαχείριση κρίσεων
 5. Διαχείριση ομάδων ενδιαφερομένων
 6. Πολιτικές, ισχύς και επιρροή στη διαχείριση κρίσεων 

Η «αξία» του προγράμματος

Μέσα από το CriMa, οι συμμετέχοντες (1) αποκτούν την κατάλληλη νοοτροπία στην προετοιμασία και διαχείριση μιας κρίσης και (2) εφαρμόζουν τη γνώση στην κατάρτιση σχεδίων, διαδικασιών, πρωτοκόλλων, που περιγράφουν τα βήματα για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και/ή μελλοντικών κρίσεων.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: 

 • Αναγνωρίσουν μια επερχόμενη κρίση και να αποτιμήσουν τις συνέπειες για μια επιχείρηση
 • Καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης για μια επιχείρηση
 • Αξιοποιήσουν προηγούμενες εμπειρίες και νέα δεδομένα για την αναθεώρηση υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων
 • Στελεχώσουν μια ομάδα διαχείρισης κρίσης που θα εξασφαλίζει υψηλή αποδοχή στις ομάδες ενδιαφερομένων και υψηλή αποτελεσματικότητα
 • Επικοινωνήσουν μια στρατηγική αντιμετώπισης κρίσης σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων μέσω διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας
 • Παρουσιάσουν ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσης και/ή πρωτόκολλα διαχείρισης σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων
 • Δημιουργήσουν συμμαχίες που θα διασφαλίζουν την ετοιμότητα στην κρίση και την υλοποίηση ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσης

 

Διδάσκοντες

ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ  
 
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook