eLearning Ο.Π.Α. - Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel- Πρόγραμμα elearning ΟΠΑ

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράταση εγγραφών του νέου κύκλου elearning προγραμμάτων έως τις 16 Μαΐου 2021.

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: 19 Μαΐου 2021 Λήξη Εγγραφών: 9 Μαΐου 2021

Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel

Οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρηματικών στελεχών είναι πολύπλοκες, πολυπληθείς και συγκεντρώνονται σε ένα διευρυμένο επιχειρηματικό χώρο, που απαιτεί πάντα λύσεις. Λύσεις προβλημάτων ρουτίνας και καθημερινής πρακτικής, αλλά και άλλων που, ανεξάρτητα από τη δυσκολία που παρουσιάζουν, πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιλύονται και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση. Κάθε επιχειρηματικό στέλεχος στις περιπτώσεις αυτές έχει τουλάχιστον δύο αντιπάλους, που δεν είναι άλλοι από το πρόβλημα και το χρόνο. Έτσι, εκτός του ότι πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με την πείρα που διαθέτει, είναι και υποχρεωμένο να συντομεύει τις λύσεις με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Ο συνδυασμός αυτός είναι ίσως η πιο επιτυχής αντιμετώπιση στις προκλήσεις των επιχειρηματικών προβλημάτων της εποχής. Το προσφερόμενο πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επίλυση προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα τη στρατηγική επίλυσής τους, καθώς και την απαιτούμενη δεξιοτεχνία κατά τη λύση τους. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα και όχι τις παρενέργειές του, ακολουθεί μεθοδευμένες αντιμετωπίσεις κατά τις λύσεις και εφαρμόζει διαδικασίες της επιχειρηματικής πληροφορικής χρησιμοποιώντας για όλα αυτά το εργαλείο MS Excel. Η άμεση επαφή των συμμετεχόντων με πραγματικές καταστάσεις και ρεαλιστικά επιχειρηματικά προβλήματα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν δεξιότητες, δημιουργικότητα, κίνητρα, διάθεση και εμπειρία, καθώς και αποδοτικότητα στις συνεργασίες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel – Business Applications with MS Excel» απευθύνεται σε επιχειρηματικά στελέχη, σε εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καθώς σε φοιτητές και αποφοίτους τριτοβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες πάνω στη χρήση του MS Excel για επιχειρηματικές εφαρμογές.

Ενότητες

Το Πρόγραμμα καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες οι οποίες είναι υποχρεωτικές για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 • Δομή του MS Excel και βασικά στοιχεία χρήσης του. Διαχειριστικές διαδικασίες σε φύλλα εργασίας. Τύποι δεδομένων. Τελεστές και παραστάσεις διαφόρων τύπων. Λίστες δεδομένων. Ταξινομήσεις, Αναζητήσεις δεδομένων με συνθήκες.
 • Συναρτήσεις. Απλοί και πολύπλοκοι υπολογισμοί κάθε είδους. Δημιουργία και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων.
 • Γραφικές απεικονίσεις πληροφοριακών δεδομένων με τη χρήση δυναμικών γραφημάτων.
 • Στατιστικά προβλήματα Περιγραφικής Στατιστικής με χρήση διαδικασιών και στατιστικών συναρτήσεων. Προβλέψεις.
 • Δημιουργία δεδομένων σύνοψης με τη χρήση συγκεντρωτικών πινάκων. Εισαγωγή σε διαδικασίες «Business intelligence» στους κύβους δεδομένων και την πολυδιάστατη ανάλυση μέσω του Excel.
 • Επίλυση προβλημάτων χρηματοοικονομικής διοίκησης με τη χρήση συναρτήσεων κεφαλαιοποίησης. Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης, Δάνεια. Αποσβέσεις παγίων.
 • Αναζητήσεις δεδομένων αποθηκευμένων σε πίνακες.
 • Δημιουργία και Διαχείριση επιχειρηματικών σεναρίων. Επίλυση σχετικών επιχειρηματικών προβλημάτων. Δημιουργία και διαχείριση Πινάκων Δεδομένων για άμεσο υπολογισμό τύπων με διαφορετικές τιμές δεδομένων.
 • Προβλήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων μέσω γραμμικού προγραμματισμού.

Η «αξία» του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια για τη στρατηγική επίλυση προβλημάτων με την απαιτούμενη δεξιοτεχνία αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα και όχι τις παρενέργειές του, ακολουθούντας μεθοδευμένες αντιμετωπίσεις κατά τις λύσεις και εφαρμόζοντας διαδικασίες της επιχειρηματικής πληροφορικής, χρησιμοποιώντας για όλα αυτά το εργαλείο MS Excel. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε άμεση επαφή με πραγματικές καταστάσεις και ρεαλιστικά επιχειρηματικά προβλήματα, αναπτύσσοντας έτσι, δεξιότητες, δημιουργικότητα, κίνητρα, διάθεση και εμπειρία, καθώς και αποδοτικότητα στις συνεργασίες.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

• Επεξεργάζονται με άνεση φύλλα εργασίας στο MS Excel.
• Διαχειρίζονται λίστες δεδομένων, εφαρμόζοντας ταξινομήσεις, απλά και σύνθετα φίλτρα.
• Δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να μορφοποιούν γραφικές παραστάσεις.
• Εργάζονται με στατιστικές, μαθηματικές, λογικές και συναρτήσεις κειμένου.
• Εφαρμόζουν περιγραφική στατιστική και κατανομή συχνότητας.
• Προσδιορίζουν μελλοντικά γεγονότα, στοιχεία και καταστάσεις μέσω προβλέψεων.
• Δημιουργούν, επεξεργάζονται και μορφοποιούν συγκεντρωτικούς πίνακες.
• Εφαρμόζουν κατάλληλες χρηματοοικονομικές συναρτήσεις και συναρτήσεις αποσβέσεων.
• Εφαρμόζουν συναρτήσεις αναζήτησης.
• Δουλεύουν με επιχειρηματικά σενάρια και αναζήτηση στόχου.
• Επιλύουν προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων.

 

Διδάσκοντες

ΞΕΝΙΑ ΜΑΜΑΚΟΥ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
ΕΔΙΠ στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
τ. Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ 
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account