eLearning Ο.Π.Α. - Θετική Προσέγγιση σε Οργανωσιακές Πρακτικές, Προβλήματα και Προκλήσεις - Πρόγραμμα elearning ΟΠΑ

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: - Λήξη Εγγραφών: -

Θετική Προσέγγιση σε Οργανωσιακές Πρακτικές, Προβλήματα και Προκλήσεις

Η ανάπτυξη, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα, η κερδοφορία, η αειφορία είναι ζητούμενα σε κάθε οργανωσιακή προσέγγιση. Η θετική προσέγγιση στο οργανωσιακό πλαίσιο δίνει έμφαση στη μελέτη και κατανόηση των δυναμικών διαδικασιών, που οδηγούν στην  ανάπτυξη των ανθρώπινων, ομαδικών και οργανωσιακών ικανοτήτων. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες, που θα τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν και διοικούν οργανισμούς στους οποίους τα άτομα και οι ομάδες αποδίδουν το καλύτερο δυνατόν και οι οργανισμοί ευημερούν. Η ατομική και ομαδική ευημερία είναι το κλειδί για την οργανωσιακή αριστεία. Η πρόκληση από αυτήν την οπτική είναι διττή, α) σε προσωπικό επίπεδο, τι στάσεις και συμπεριφορές έχει το άτομο και τι το κινητοποιεί για να φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα, β) από το ρόλο του μάνατζερ/προϊσταμένου, πώς δημιουργεί και ενεργοποιεί πλαίσια (εργασιακός σχεδιασμός, κουλτούρα, δομές και διαδικασίες), που επιτρέπουν στα άτομα και τις ομάδες να ευημερούν. 

 • Ποια είναι η μεθοδολογία και τα επιστημονικά εργαλεία για τη μελέτη και τη μέτρηση θετικών οργανωσιακών παρεμβάσεων;
 • Πώς σχεδιάζω πρακτικές διαχείρισης οργανισμών, τμημάτων και εργασιών που προωθούν την ευημερία και την αριστεία;
 • Πώς αναπτύσσω προγράμματα ανάπτυξης του ψυχολογικού και κοινωνικού κεφαλαίου των οργανισμών;
 • Ποιες παραμέτρους πρέπει να λαμβάνω υπόψη μου για πολύ-επίπεδες θετικές παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο ατόμου, όσο και σε επίπεδο συλλογικοτήτων και του οργανισμού;

είναι οι κύριες ερωτήσεις που τίθενται και αναλύονται στο μάθημα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για θετικές προσεγγίσεις σε οργανωσιακές πρακτικές, προκλήσεις και προβλήματα στον εργασιακό χώρο και να  αναπτύξουν τις ικανότητές τους σαν στελέχη  για αποτελεσματικότερη διοίκηση ανθρώπων και οργανισμών.

Ενότητες

 • Εισαγωγή στη Θετική Προσέγγιση στους Οργανισμούς
 • Η Έννοια των Θετικών Ατομικών Χαρακτηριστικών και Συναισθημάτων
 • Ανάπτυξη Διαπροσωπικών Σχέσεων
 • Θετικές Οργανωσιακές Διαδικασίες και Πρακτικές (Οργανωσιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Εργασίας, Καινοτομία, Ηγεσία)
 • Θετικές Πρακτικές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Κοινωνικοποίηση, Εργασία και Ψυχική και Σωματική Υγεία, Σχέση Εργασίας-Οικογένειας, Διαφορετικότητα, Mentoring-Coaching)
 • Θετική Προσέγγιση σε Προβλήματα και Ευκαιρίες (Ανθεκτικότητα, Εργασιακή Ανασφάλεια, Ανεργία και Εργασιακή Ευημερία, Οργανωσιακή Ανάκαμψη και Θεραπεία) 

Η «αξία» του προγράμματος

Πληθώρα ερευνητικών ευρημάτων τεκμηριώνουν την ανάγκη εκπαίδευσης των ανθρώπων σε θετικές προσεγγίσεις. Σε επίπεδο ατόμου,  α) η θετικότητα ενισχύει τους “πόρους” του ατόμου σε όλα τα επίπεδα (σωματικά, γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά), β) η εκπαίδευση χρειάζεται γιατί το άτομο αντιδρά πιο γρήγορα και πιο έντονα σε αρνητικά φαινόμενα απ’ ότι σε θετικά, γ) όταν υπάρχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία, οι επιπτώσεις των αρνητικών επιπτώσεων είναι πολύ πιο σοβαρές από τις θετικές και τείνουν να διατηρούνται για περισσότερο χρόνο, και δ) μη επιθυμητά ατομικά χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη δημιουργία εντυπώσεων από επιθυμητά χαρακτηριστικά με συνέπεια, σφάλματα στην αξιολόγηση των ατόμων. Σε επίπεδο οργανισμού τα ευρήματα δείχνουν ότι α) εταιρίες σε διάφορους κλάδους (χρηματο-οικονομικά, παραγωγή, υγεία, δημόσιο) που έχουν εφαρμόσει θετικές προσεγγίσεις έχουν αυξήσει τα επιθυμητά οργανωσιακά αποτελέσματα, β) όταν δίνεται έμφαση σε θετικούς παράγοντες, τότε οι εργαζόμενοι και οι οργανισμοί έχουν περισσότερο πιθανότητες να αναπτυχθούν, και γ) σε περιόδους κρίσης η θετική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην ανάκαμψη και βελτίωση των αποτελεσμάτων. Έτσι, η θετική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, προβλημάτων και προκλήσεων και να ενισχύει την ανάπτυξη και τη δημιουργία δυνατοτήτων σε όλα τα επίπεδα (ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό).

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • αναφέρουν θετικά ατομικά χαρακτηριστικά και συναισθήματα και πώς αυτά συμβάλλουν στην ατομική και ομαδική ευημερία και αποτελεσματικότητα,
 • αναπτύσσουν θετικές σχέσεις και συνδέσεις μέσα στον οργανισμό,
 • αναγνωρίζουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ψυχολογικού, διανοητικού και κοινωνικού κεφαλαίου μέσα στον οργανισμό,
 • σχεδιάζουν οργανωσιακές διαδικασίες και πρακτικές ενσωματώνοντας τη θετική διάσταση,
 • κατανοούν και να αναφέρουν τις πολύ-επίπεδες συνέπειες των θετικών παρεμβάσεων σε έναν οργανισμό,
 • προτείνουν βελτιώσεις σε υπάρχοντες οργανωσιακούς μηχανισμούς και διαδικασίες για εξαιρετικά αποτελέσματα

Διδάσκοντες

ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ
 
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ
Διδάκτωρ Οργανωσιακής Συμπεριφοράς του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ - ΠΑΣΤΟΥ
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook