eLearning Ο.Π.Α. - Εξαγωγικό Μάρκετινγκ - Πρόγραμμα elearning ΟΠΑ

eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράταση εγγραφών του νέου κύκλου elearning προγραμμάτων έως τις 16 Μαΐου 2021.

Πατήστε για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα

Συνεχίστε να μαθαίνετε νέα για το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Έναρξη Μαθημάτων: 19 Μαΐου 2021 Λήξη Εγγραφών: 9 Μαΐου 2021

Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του σύγχρονου επιχειρείν. Το άνοιγμα σε νέες αγορές παίζει καθοριστικό ρόλο στην βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα, επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας, κερδοφορία και επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των εξωστρεφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα παραμένει μικρός και υπάρχει έλλειψη στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις στο χώρο των εξαγωγών.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς που προκύπτουν για μια ελληνική μικρομεσαία/οικογενειακή επιχείρηση. Το πρόγραμμα εστιάζει στα κριτήρια επιλογής εξαγωγικής αγοράς, στις κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ (προσαρμογή, τυποποίηση) για την επιλεγμένη εξαγωγική αγορά και στον τρόπο με τον οποίο εκπονείται ένα εξαγωγικό σχέδιο μάρκετινγκ.

Με το κύρος και την εμπειρία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το πρόγραμμα προσφέρει μία συστηματική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των στελεχών των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την έναρξη και ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με ουσιαστικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για τις εξαγωγές, δίνοντας έμφαση στις πλέον σύγχρονες και επιτυχημένες τεχνικές στο χώρο των εξαγωγών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιεί το διαδίκτυο και δεν χρειάζεται τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες πιστοποίησης της γνώσης παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να διευκολύνει τους εργαζόμενους από όλη την Ελλάδα. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα από τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή τους από όπου και εάν βρίσκονται και κατά τον χρόνο που αυτοί επιλέγουν. Με τον τρόπο αυτό, εκπαιδεύονται χωρίς να χρειαστεί να απουσιάσουν από την εργασία τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν προσθέσει ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους το οποίο θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους στις εξαγωγές και θα προάγει την καριέρα τους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκπονούν σχέδια δράσης για την έναρξη, προώθηση και ενίσχυση των εξαγωγών των επιχειρήσεων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα θέματα που καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούν κάθε επιχείρηση (μικρή, μεσαία ή μεγάλη), που είτε έχει ήδη οικοδομήσει, είτε φιλοδοξεί να θεσπίσει διεθνή παρουσία μέσω εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις παράγουν ποιοτικά προϊόντα αλλά αποφεύγουν να εμπλακούν σε εξαγωγική δραστηριότητα ή δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τις εξαγωγικές τους προοπτικές ελλείψει οργανωμένης δομής εξαγωγικού μάρκετινγκ εντός της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ελληνικές οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναμένεται να προσελκύσει στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μικρού ή μεσαίου μεγέθους.

Ενότητες

Το πρόγραμμα αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στο διεθνές μάρκετινγκ, Ανάλυση εξαγωγικού περιβάλλοντος, Έρευνα και επιλογή εξαγωγικής αγοράς, Στρατηγικές μείγματος μάρκετινγκ (προϊόν & branding, διανομή, προβολή, τιμολόγηση) για εξαγωγικές αγορές, Διεθνείς εμπορικοί όροι (INCOTERMS) και τρόποι πληρωμής στο πλαίσιο εξαγωγών, Εξαγωγικό σχέδιο μάρκετινγκ.

Η «αξία» του προγράμματος

Το πρόγραμμα παρέχει μία συστηματική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την έναρξη και ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκπονούν σχέδια δράσης για την έναρξη, προώθηση και ενίσχυση των εξαγωγών των επιχειρήσεων τους.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για άτομα χωρίς πρότερη ή με περιορισμένη εμπειρία στις εξαγωγές, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονη κατάρτιση και εξειδίκευση ως προς το άνοιγμα των επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ., ανάλυση διεθνών αγορών, συμπεριφορά και εξυπηρέτηση εξαγωγικού πελάτη) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ., πρόσβαση και ανάλυση στοιχείων διεθνών βάσεων δεδομένων, εξεύρεση συνεργάτη, ανάλυση ανταγωνισμού), ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχημένα εξαγωγικά σχέδια μάρκετινγκ.

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν και αξιοποιούν τις διαφορές μεταξύ εγχώριας και διεθνούς αγοράς,
 • κατανοούν πότε πρέπει να τυποποιήσουν και πότε να προσαρμόσουν την εξαγωγική στρατηγική μάρκετινγκ,
 • ακολουθούν αποτελεσματικά τα στάδια της έρευνας και επιλογής εξαγωγικής αγοράς,
 • εντοπίζουν και αξιοποιούν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διεθνείς αγορές,
 • βελτιώνουν τις ικανότητες και δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες σε διεθνείς αγορές,
 • εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά τα ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο στις εξαγωγές τους δραστηριότητες,
 • εκπονούν και εφαρμόζουν σχέδια δράσης για την έναρξη, προώθηση και ενίσχυση των εξαγωγών τους.

Διδάσκοντες

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγητής στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • elearning.aueb.gr
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 210 8203753 (επικοινωνία μόνο μέσω email)
 • Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251

Newsletter

 • Τα προγράμματά μας ανανεώνονται συνεχώς. Αφήστε μας το email σας να σας ενημερώνουμε.

Log in

create an account